Yaratılış 14:11-12

[Muzafferler] Sedom ve Amora’nın tüm mallarını ve tüm yiyeceklerini aldılar ve gittiler. Gittiklerinde Avram’ın yeğeni Lot’u ve servetini [de] aldılar; çünkü o Sedom’da yaşıyordu. Dört kral, beş kralı mağlup etti. Sedom ve Amora’ya girip, tüm taşınabilir eşyaları ganimet olarak ve yerleşik halkı da esir aldılar. Lot, Sedom’un beş yerel yöneticisinden biriydi, bu nedenle onu bağlayıp…

Yaratılış 14:10

Sidim Vadisi katran kuyularıyla doluydu; Sedom ve Amora kralları kaçmaya çalışırlarken buraya düştüler. Kalanlar ise dağlara kaçtılar. Savaşın başladığı Sidim Vadisi, ziftinin bina yapımında kullanıldığı (Bakınız Yaratılış 11:3) katran kuyularıyla doluydu. Sedomlular paniğe kapıldı ve kaçtı; birçoğu katran kuyularına düştü ve öldü. Diğerleri tepelere kaçtı. Sedom ve Amora kralları, katran kuyularına düşenler arasındaydı. Ancak, bir…

Yaratılış 14:8-9

Sedom kralı – Amora, Adma, Tsevoyim ve Bela (Tsoar) krallarıyla birlikte – [ileri] çıktı ve Sidim Vadisi’nde savaşa giriştiler. Elam kralı Kedorlaomer, Goyim kralı Tidal, Şinar kralı Amrafel ve Elasar kralı Aryoh’a [karşı savaşıyorlardı. Böylece] dört kral, beş taneye karşıydı. Sedom anlaşmasının beş kralına, Kedorlaomer ve destekçilerinin geldiği söylendiğinde, kendilerini savaş için hazırladılar. Kedorlaomer ve…

Yaratılış 14:7

YARATILIŞ 14:7 [Sonra] Döndüler ve En Mişpat’a (şimdi Kadeş) geldiler ve tüm Amalek çayırını ve ayrıca Hatsatson Tamar’da oturan Emoriler’i yenilgiye uğrattılar. [En Mişpat ismi (עֵ֤ין מִשְׁפָּט֙) kelime anlamı olarak “Yargı Çeşmesi” demektir. Bu ismin verilmesinin üç nedeni vardır. Birinci neden, su vermesi için kayaya vurması nedeniyle Moşe ve Aaron, Nihai Gelecek’te bu yerde yargılanacaktır. (Sayım…

Yaratılış 14:5-6

Ondördüncü yılda Kedorlaomer beraberindeki krallarla geldi ve Aşterot Karnayim’de Refaim’i, Ham’da Zuzim’i, Şave Kiryatayim’de Emim’i yenilgiye uğrattılar. [Ayrıca] Dağlık Seir’de, çölün kıyısındaki El Paran’a kadar olan bölgede Horiler’i [yendiler]. Bir tarafta dört kral vardı: Kedorlaomer, Nimrod, Elasar kralı Aryoh, Goyim kralı Tidal. Çok büyük bir ordu ile geldiler.4 Tora’nın “Kedorlaomer beraberindeki krallarla geldi” ifadesi, Kedorlaomer’in onların…

Yaratılış 14:3-4

Tüm bunlar Sidim Vadisi’nde (Ölü Deniz) biraraya gelmişlerdi. Kedorlaomer’e oniki yıl boyunca hizmet etmişlerdi; ancak onüçüncü yılda isyan ettiler. Bu beş kral Kedorlaomer’in hakimiyeti altındaydı ve her yıl ona vergi veriyorlardı. Oniki yıl boyunca ona bağlı kaldılar; sonra ona isyan etmeye ve hürmet etmeye son vermeye karar verdiler. Avram’ın Kenaan ülkesinde bulunduğu onuncu yılda, Babil…

Yaratılış 14:1-2

Bu dönemdeydi – Şinar kralı Amrafel, Elasar kralı Aryoh, Elam kralı Kedorlaomer ve Goyim kralı Tidal; [bu dört kral,] Sedom kralı Bera, Amora kralı Birşa, Adma kralı Şinav, Tsevoyim kralı Şemever ve Bela (Tsoar) kralıyla savaş yaptılar. Tora bize Sedom halkı ile bağlantıda olduğu için Lot’un başına gelen felaketi anlatmaktadır. Ayrıca, Avram’ın kuvvetini, birçok krala…