Yaratılış 14:17

Kedorlaomer ve yanındaki diğer krallara karşı zaferinden döndükten sonra, Sedom kralı onu karşılamak üzere Şave Vadisi’ne (yani Kral Vadisi) çıktı.

Avram evine dönerken yolda Sedom Kralı onu karşılamaya çıktı ve övünerek, “Nasıl ki sen Ur Kasdim’de alevli fırından kurtulduydsan, ben de düşmüş olduğum katran çukurundan kurtuldum. Diğer krallar tarafından yenilgiye uğratılsam da, bu durum mucizeyi azaltmadı. İnsan özgür iradeye sahiptir, anne ve babasının liyakatına dayanmadığı sürece, insan düşmanlarından kaçamaz. Ama olaya insan dahil değilse, kurtarılmaya layıktım, senin gibi.”36

NOTLAR:

36. Adı geçen eserde, sayfa 254. Karşılaştır [Rabbi Moşe Galanti,] Zevah HaŞelamim (Amsterdam, 1708).