Yaratılış 14:15

O gece onlara karşı – o ve hizmetkarları – savaş düzeni aldı ve onları bozguna uğrattı. Onları Şam’ın solunda kalan Hova’ya kadar kovaladı.

Avram dört kralı tüm gün boyunca Dan şehrine kadar kovaladı. Güneş battığında nereye gittiklerini bilmiyordu. Bu nedenle her biri bir düşmanı takip etmek üzere adamlarını gruplara ayırdı. Şam’ın yakınlarındaki bir alana kadar gidip, dört kraldan üç tanesini öldürdüler. [Sadece Nimrod kaçtı.]34

[Buradaki İbranice söz va-ye-halek alehem layla (וַיֵחָלֵק עֲלֵיההֶם לַיְְלָה), şu şekilde de tercüme edilebilir, “Gece onlara karşı bölündü.”] Bu, savaşın gece yarısına kadar devam ettiğini işaret eder.

Nimrod’un sonu Toledot Peraşası’nda anlatılır.

NOTLAR:

34. Ramban.