Yaratılış 14:18-20

Şalem Kralı Malkitsedek ekmek ve şarap çıkardı. O, Yüce Tanrı’ya rahipti. Onu [ Avram’ı ] mübarek kıldı ve “Avram, göklerin ve yeryüzünün Sahibi Yüce Tanrı’ya mübarek olsun” dedi. [Sonra Avram’a] “Ve düşmanını eline teslim eden Yüce Tanrı, Mübarek’tir” [dedi. Avram, Malkitsedek’e] Her şeyden Maaser verdi.

[Malkit-sedek, Noah’ın oğlu Şem’den başkası değildir. Salem (veya Şalem שָׁלֵם) ibadet için o zamanda zaten önemli bir yer olan Yeruşalayim’dir, yazılmış olduğu gibi, “Çadırı Salemdedir, oturduğu yer  Sion’dadır” (Mezmurlar 76:3). Şehir yeterince büyüyüp, bir yönetime ihtiyaç duyulunca, Şem kral olarak görevlendirildi ve ona Malkit-sedek (מַַלְכִּי צֶדֶק) ünvanı verildi. Bu ünvan aslen “Tzedek kralı” anlamına gelir ve tzedek ( צֶדֶק) kelimesi “doğruluk” demektir. Daha sonra (Yeoşua 10:1), “Tzedek’in Efendisi” anlamına gelen Adoni-zedek ( אֲדֹנִ צֶדֶק) adlı Yeruşalayim’in başka bir kralına rastlarız. Tzedek ismi Yeruşalayim’e sıklıkla verilen bir isimdir, çünkü; orası doğruluğun öğretildiği yerdir. (Çeviren)]

Avram evine giderken yolda Yeruşalayim’in yanından geçince, Malkit-sedek (veya Şem) onu karşılamak üzere yola çıktı ve onun için ekmek ve şaraptan bir ziyafet hazırladı. O dönemde, savaşta yorgun düşmüş askerlerin dönüşünde bu tür yemek yemeleri gelenekti.37

Şem’in soyundan birçok kişiyi öldürmüş olsa da, Şem Avram’ı dostça karşıladı. Kötü insanlar oldukları için bunu Avram’ın aleyhinde kullanmadı.

Şem Avram’a şöyle dedi, “Onları senin eline vermek için çok şey yaptım.” Daha önce bahsedildiği gibi, Nimrod’un Lot’u tutsak almasının asıl nedeni Avram’ı kolayca öldürebilmek için onu savaşa çekmekti. Malkit-sedek bir peygamber olduğu için bunların tümünü biliyordu. Sedom ittifakının beş kralı başta Nimrod ve Kedorlaomer ile müttefikti. Her yıl onlara vergi gönderirlerdi. Onları Nimrod ve müttefiklerine karşı isyana teşvik edip bu savaşa yol açan Şem’di. Sonuç olarak, Nimrod’un ittifakı Avram tarafından yok edildi.38

Şem, Yüksek Rahip (Koen Gadol) olarak görev yaptığı için, Avram kazandıklarının tümünün onda birini ona verdi.

[Tora, Avram’ın “Her şeyden Maaser verdiğini” belirtir.] Bu “her şey” in karşılığında, üç Atamız desteklenmiştir. Avram ile ilgili olarak şöyle yazılmıştır, “Tanrı Avraam’ı her şeyle mübarek kılmıştı (Yaratılış 24:1. Yitshak şöyle dedi, “Her şeyden yedim”(Yaratılış 27:33), Yaakov da şöyle dedi, “Çünkü Tanrı bana çok cömert davrandı ve her şeyim var” (Yaratılış 33:11). Bu ayetlere dayanarak yemekten sonra şükran duası (Birkat Amazon) söyleriz.

“…aynı atalarımız Avraam, Yitshak ve Yaakov’u “herşey- den” ve “her şeyle” kutsadığı gibi.”

Bu ayetlerin tümü, bu berahaların Avram’ın önayak olup, Şem’e Maaser (onda bir) vermesinin karşılığında olduğuna işaret eder, ayetin belirttiği gibi, “ona Her şeyden Maaser (onda bir) verdi.” Sonuç olarak, Avram yapmış olduğu her şeyde başarılı olmaya layık oldu.39

Bu, bize maaser (onda bir) vermenin ne kadar önemli olduğunu öğretir. Büyük liyakat getirir.40

NOTLAR:

37. Raşi.

38. Yafeh Toar, sayfa 255.

39. Bereşit Rabba.

40. [Bu konudan, Re’e Peraşası’nda bahsedilir.]