Yaratılış 14:16

[Avram] Tüm malları geri getirdi. Ayrıca yeğeni Lot’u ve mallarını; kadınları ve [kalan] halkı da geri getirdi.

Avram, tutsak alınmış olan Sedom halkının tümünü serbest bıraktı ve onları yanında götürdü.

Sedom Kralı’nın tüm tutsakları geri istemesinden [ve tekrar etik olmayan hayatlar yaşamalarından] endişe ederek, tüm çocukları onlara Tanrı’nın yollarını öğretebileceği evine gönderdi. Sonra yetişkinleri beraberinde getirdi.35

NOTLAR:

35. Yafeh Toar, sayfa 259.