Yaratılış 14:21

Sedom kralı, Avram’a “İnsanları bana ver, serveti kendine al” dedi.

Sedom kralı, Avram ile Malkitsedek’ten önce karşılaşmış olsa da, bir şey isteme cesaretine sahip değildi. Avram kendi çabasıyla savaşı kazanmıştı ve Sedom kralı Avram’ın hiçbir şeyi geri vermeye razı olmayacağını düşündü. Ama, Avram’ın tüm ganimetinin onda birini vererek göstermiş olduğu cömertliği görünce, o da bir talepte bulundu. Avram’dan kendisine merhamet etmesini ve savaşta esir alınan halkını serbest bırakmasını istedi. Mallar ise Avram’a hediye olarak önerildi.41

NOTLAR:

41. Ramban; Tzeror HaMor.