Yaratılış 14:11-12

[Muzafferler] Sedom ve Amora’nın tüm mallarını ve tüm yiyeceklerini aldılar ve gittiler. Gittiklerinde Avram’ın yeğeni Lot’u ve servetini [de] aldılar; çünkü o Sedom’da yaşıyordu.

Dört kral, beş kralı mağlup etti. Sedom ve Amora’ya girip, tüm taşınabilir eşyaları ganimet olarak ve yerleşik halkı da esir aldılar. Lot, Sedom’un beş yerel yöneticisinden biriydi, bu nedenle onu bağlayıp yanlarında götürdüler. Bunun iki nedeni vardı:

Birincisi, Avram’ın yeğeni olmasıydı. Avram’dan nefret ediyorlardı ve bunun hırsını Lot’u bağlayıp ona eziyet ederek çıkardılar. Tora bu nedenle şöyle der, “Avram’ın yeğeni Lot’u aldılar.” Konu ile ilgili başka bir Lot olmadığı için, Tora’nın Lot için “Avram’ın yeğeni” açıklamasını yapması gereksizdir. Bu açıklamanın nedeni, Lot’un tutsak alınmasının sebebinin Avram’ın yeğeni olması olduğunu belirtmektir.

İkinci neden, şehrin önde gelen kişilerinden biri olduğu için diğer insanlar gibi serbestçe gitmesine izin verilemezdi.13

Ayet, şöyle sona erer, “çünkü o Sedom’da yaşıyordu.” Bu bize, kötü insanlarla ilişki içerisinde olduğu için tutsak alınmayı hakettiğini öğretir. Bir kişi, kötü insanların bulunduğu bir yerde yaşamamak konusunda çok dikkatli olmalıdır. Son haberleri duymak için bile onların arasında oturmamalıdır (Mezmurlar 1:1).

NOTLAR:

13. Yafeh Toar, aynı yerde.