Yaratılış 20:6

Tanrı ona rüyada “Bunu masum kalbinle yaptığının ben de farkındayım” dedi. “Bana karşı günah işlemeni engelleyen de Benim. Ona dokunma fırsatını sana bu sebeple tanımadım.

“Bunu iyi niyetle yaptığını biliyorum. Yine de yanlış yaptın, birkaç gün bekleyip konuyu daha derinlemesine incelemeliydin. Bu kadar acele etmemeliydin.

Onunla günah işlememekle övünüyorsun. Güçlü bir ata binmiş bir savaşçı gibisin. Yolda bir cüceyle karşılaşır, onu çiğnemek istemez, ata hakim olur ve durur. At koşarken, hiçbir şey için durmaz. Cüce, ata durduğu için teşekkür etmez, savaşçıya onu durdurduğu için teşekkür eder.

Aynısı burada da geçerli. Gözlerini açabilseydin, Sara’ya olan şehvetin seni harekete geçirirdi. Onun yanına bile yaklaşmaman için gerekeni yaptım. O, senin gibiler tarafından kirletilemeyecek kadar büyük bir azizdir.

Ama anladım ki bu olayda sen suçsuzsun. Onun evli olduğunu bilseydin haremine almazdın. Bu yüzden seni günaha girmekten alıkoydum.”20

NOTLAR:

20. Bereşit Rabba.