Yaratılış 20:5

[Avraam] şahsen bana [Sara konusunda] ‘Kız kardeşimdir’ demedi mi? Ve o [ Sara ]! – O da [Avraam için] ‘Ağabeyimdir’ dedi! Bir şey yaptıysam, masum kalbim ve temiz ellerimle yaptım”.

“Avraam’ın yanında olan çobanlarına, arabacılarına kadar herkese sordum, hepsi bana onun kardeşi olduğunu söylediler. Hepsini temiz vicdanla ve iyi niyetle yaptım.”

Aslında Avimeleh ikircikli konuşuyordu. Bunu sözlerinden anlıyoruz. Avimeleh, Avraam hakkında, “Avraam bana …demedi mi?” demektedir. Sara’nın ifadesinde ise “bana” ifadesinden bahsetmemektedir. Sara başkalarına Avraam’ın kız kardeşi olduğunu söylemişti, ama Avimeleh’e Avraam’ın eşi olduğu gerçeğini açıklamıştı.19

“Yine de,” dedi Avimeleh, “herkese Avraam’ın kardeşi olduğunu söylediğine göre, onun sözüne güvenmeye hakkım vardı. Bana özel olarak söylediklerini göz ardı edebilirim; belki bende bir kusur bulmuştur. Bunun için neden bu kadar ağır bir şekilde cezalandırılayım?”

NOTLAR:

19. Kesef Mezukak.