Yaratılış 20:4

Avimeleh ona [ Sara’ya ] yaklaşmamıştı. “Ey Efendim!” dedi. “Bir halkı masum olsa da mı öldüreceksin?

Avimeleh, “Masumu suçlu gibi öldürmek doğru mu? Büyük Tufan’ı ve Babil Kulesi’ni yapanlara verilen cezayı duyduğumda, nasıl hepsinin cezalandırılabileceğini merak ettim. Aralarında iyi insan yok muydu? Şimdi boşuna cezalandırıldığım için bu soru beni yine rahatsız ediyor.”18

NOTLAR:

18. Raşi; Bereşit Rabba.