Yaratılış 20:3

Tanrı geceleyin bir rüyayla Avimeleh’e geldi. Ona “Aldığın kadın sebebiyle öleceksin” dedi. “Onun bir kocası var”.

Bir gece Avimeleh korkunç bir rüya gördü. Elinde çekilmiş bir kılıçla bir melek belirdi, ona öfkeliydi ve şöyle dedi. “Aldığın kadın yüzünden ölüyorsun. O evli bir kadındır. O evli olmasa bile, böyle büyük bir azizi sarayında kalmaya zorladığın için ölmeyi hak ederdin. O (Sara), Avraam’dan bile daha büyük bir azizdir.”17

NOTLAR:

17. Bereşit Rabba