Yaratılış 20:2

[Burada] Avraam, eşi Sara hakkında “Kız kardeşimdir” dedi ve Gerar kralı Avimeleh [adam] göndererek Sara’yı aldı..

[Daha önce, Avraam ve Sara Mısır’a gittiklerinde, Sara’dan onun kız kardeşi olduğunu söylemesini rica etmişti: “Lütfen (na) benim kız kardeşim olduğunu söyle” (Yaratılış 12:13).] Burada, Mısır’da yaptıkları gibi sormamıştır. Mısır’a gittiklerinde, Sara’nın iradesi dışında alınabileceğine dair hiçbir fikri yoktu; Avraam ona açıklamak zorunda kalmıştı. Artık Paro’yla zaten talihsiz bir deneyim yaşadığına göre, bunu istemesine gerek yoktu.10 Sara, mucizelerin her gün gerçekleşmediğini, mümkün olduğunca dikkatli olunması gerektiğini anlamıştı.¹¹

Şehre girer girmez, Sara’nın güzelliğiyle ilgili sözler yayıldı. Zaten doksan yaşında olmasına rağmen, daha önce bahsedildiği gibi gençliği geri dönmüştü.12 Avimeleh, krallığına giren güzel kadını duyunca onu sarayına getirtti.

Bütün gece Sara ağladı ve dua etti. Sonunda bir melek gelip, “Korkma, ben senin emrindeyim” diyerek onu sakinleştirdi.

Avimeleh’in niyeti kötüydü. Sara ona evli bir kadın olduğunu söylemesine rağmen onu yalnız bırakmamıştır. Bu nedenle cezalandırılmayı hak etmiştir.

Hem Avimeleh hem de tüm ev halkı korkunç bir hastalığa yakalandı. Vücutlarındaki her açıklık, ağızları, kulakları, burun delikleri, gözleri ve diğer delikleri kapalıydı. Hepsi sağır, dilsiz ve kördü.

Hepsini etkileyen ikinci bir hastalık, Ra’athan olarak bilinen korkunç bir deri döküntüsüydü. Bu, Leh Leha Peraşası’nda bahsedildiği gibi, Paro’yu vuran aynı belaydı.13

Üçüncü bir hastalık, kadınların doğurmaları ile ilgiliydi. Saraydaki bazı kadınlar doğum yapmak üzereydiler ve bir anda doğum yapmaları imkansız hale geldi. Doğum sancıları devam etti ve çok büyük ıstıraplara neden oldu.14

Bu son hastalık çiftlik hayvanlarını bile etkiledi. Sara sarayda olduğu sürece tavuklar bile yumurtlamayı bıraktı (bkz. Yaratılış 20:18).15

NOTLAR

10. Raşi.

11. Yafeh Toar, s. 301.

12. Ramban.

13. Bereşit Rabba.

14. Ramban.

15. Bava Kama, s. 92.