Yaratılış 19:21-22

[Melek] Ona “Bak; sana bunda da ayrıcalık tanıyorum. Sözünü ettiğin şehri ters yüz etmeyeceğim. Ama acele et! Oraya kaç. Çünkü sen oraya varana kadar hiçbir şey yapamam”. Şehre bu sebeple Tsoar ismini verdi.

Melek, Lot’a dedi ki: “Misafirperver davrandın ve şehre geldiğimi gördüğünde beni onurlandırdın. Bu yüzden sana bir iyilik yapacağım ve bu şehri bağışlayacağım, sakinlerinden hiçbirine zarar gelmeyecek. Ama acele et, çünkü görevimi yerimi getirmemi durduruyorsun. Sen bu bölgede olduğun sürece, hiçbir şey yapamam.”241

Başka bir görüşe göre, Tsoar sakinleri yanarak ölmüştür, ancak şehrin kendisi hayatta kalmıştır. Tsoar ve diğer dört şehir arasındaki fark buydu.242

Aslında Sedom ile Tsoar arasında hatırı sayılır bir mesafe vardı. Yine de, Lot şafakla gün doğumu arasında tüm mesafeyi kat edebilmiştir. Bunun nedeni, meleğin onu Avraam’ın liyakati ile oraya getirmesiydi.243

Lot’un bu kadar acele etmesi gerektiğinin önemli bir nedeni vardı. Bazı Sedomlular Güneş’e taparken, diğerleri Ay’a tapıyorlardı. Eğer yıkım gündüz olsaydı, Ay’a tapanlar, “Gece olsaydı melekler bir şey yapamazlardı. Ay bizi kurtarırdı” derdi. Gece olsaydı, Güneş’e tapanlar tanrıları için aynı şeyi söylerlerdi. Bu nedenle Tanrı, Sedom’u Güneş doğarken, Ay yokken yok etti. Hiçbirinin böyle bir iddiası olamazdı.244

Yıkımın gün doğumunda gerçekleşmesinin başka bir nedeni daha vardı. Günün ilk üç saati merhamet zamanıdır, ardından Tanrı’nın dünyayı kesin bir adaletle yargıladığı yargılama zamanı gelir. Bu ilk üç saat boyunca, Kötü Dürtü uyumayı çok keyifli hale getirir, kalkmayı ve ibadet etmeyi çok zorlaştırır. Kişi bu üç saat içinde ibadet ederse, Kötü Dürtü’ye büyük zarar verebilir. Gerçekten dindar insanlar, gün ışığının ilk üç saatinde erkenden ibadet etmeye özellikle dikkat ederler. Daha sonra, her kişinin yaptıklarının dikkatlice incelendiği ve duanın reddedilebileceği yargılama zamanıdır.

Tanrı, Sedom halkını kasten bu merhamet saatlerinde cezalandırmıştır. Genel bir kural olarak, gerçekten kötüler merhameti yargılamaya dönüştürebilir. Bu nedenle merhamet saatlerinde cezalandırılmayı hak etmişlerdir.245

NOTLAR

241 Yafeh Toar, sayfa 294

242 Kli Hemdah

243 Yafeh Toar, sayfa 293. Karşılaştır. Pesahim, Bölüm 9.

244 Yafeh Toar, sayfa 295.

245 Adı geçen eserde Yazar tarafından yorumlandığı biçimde.