Yaratılış 19:20

Lütfen; İşte şu şehir kendisine sığınılabilecek yakınlıkta; hem de önemsiz bir yer. Oraya kaçarım – zaten önemsiz bir yer değil mi? – ve hayatta kalırım”

Babil Kulesi’ni yapanlar dünyanın dört bir yanına dağıldıklarında bu şehri inşa etmişlerdi. Şimdi sadece 51 yaşındaydı. Yakın zamanda kurulduğu için günahları hala “önemsiz”di.240

NOTLAR

240 Raşi