Yaratılış 19:23-25

Lot, Tsoar’a vardığında güneş yükselmişti. Tanrı, Sedom ve Amora üzerine, [doğrudan] Tanrı’dan – göklerden [gelen] kükürt ve ateş yağdırdı. [Tanrı] Bu şehirleri ve tüm düzlüğü, şehirlerin tüm sakinleri ve toprakta yetişen her şeyle birlikte ters yüz etti.

Tanrı onları göksel topluluğu ile yargıladı ve hepsi Sedom halkının günahları için altı cezayı hak ettiği konusunda hemfikirdi:

1 Büyük Tufan sırasında olduğu gibi üzerlerine kaynar yağmur yağdı.246

2 Gökten ateş indi. İlk başta, halkı tövbe etmeleri için uyarıyormuş gibi, normal bir şiddetli yağmur yağmaya başladı. Tanrı’ya isyan etmeye devam ettiklerinde, yağmur ateşe ve kükürte dönüştü. İnsanlar böylece boğuldu ve yandı.247

3 Bu dört şehir aslında bir dağın üzerindeydi. Melek elini uzattı ve ters çevirdi. Bazıları onun serçe parmağıyla yaptığını söyler.248

4 Toprağın ve o bölgede yetişen her şeyin çok zararlı olacağına hükmedildi.

5 Bulutlar Sedom’un üzerinden geçtiğinde yağmurları zararlı olur ve toprağı yakar. Sedom’un bulunduğu bölgede hiçbir şey büyüyemez. 249

6 Yaşarken kötüydüler, öldükten sonra günahkardılar. Bu nedenle Sedom halkının Gelecek Dünya’da hiçbir payı olmadığı ve ölüler hayata döndürüldüğünde diriltilmeyecekleri konusunda hiçbir şüphe yoktur.250

Çünkü, Tanrı cezayı her zaman suça uygun kılar. Sedomlular asla yabancıların ve dilencilerin hayatlarını bağışlamak istemediler; onlara yiyecek vermeyi bile reddettiler. Tanrı onların cezasını suça uygun kılmıştır; ruhlarını diriliş için ayırmamıştır. Yoksullar için hayatın kendisi olan sadakayı vermeyi reddettiler; dolayısıyla hem bu dünyada hem de öbür dünyada yaşamdan mahrum bırakılırlar. Yabancıların topraklarından geçmesinler diye yolları kapattılar; bu nedenle cennet kapıları onlara kapalıdır, onları merhametten mahrum bırakırlar.251

Tora bize tüm bunları Sedomluların yaptıklarını taklit etmeyelim diye anlatmaktadır.

NOTLAR

246 Bereşit Rabba

247 Raşi; Targum Yonatan

248 Raşi; Bereşit Rabba

249 Zohar

250 Sanhedrin, Bölüm 10

251 Zohar