Yaratılış 19:1

YARATILIŞ 19. BÖLÜM

Bu iki melek akşam üstü Sedom’a geldiler. [Bu sırada] Lot, Sedom [şehrinin] kapısında oturuyordu. Lot [onları] gördü ve onları karşılamak üzere kalktı; yüzünü yere doğru eğdi.

İki melek akşamleyin Sedom’a geldiler ve Lot, Sedom’un kapısında oturuyordu. Lot onları gördü ve onları selamlamak için ayağa kalktı ve yüzü yere dönük olarak eğildi.

Bereşit Peraşası’nda, Mihael’in dünyanın bir ucundan diğerine tek bir kanat çırpışıyla uçabildiğini, Gavriel’in ise iki kanat çırpışıyla uçabileceğini yazmıştık.216 Sedom’a giden iki melek, Mihael ve Gavriel’di. Mihael, Lot’u kurtaracaktı; Gavriel’in görevi ise şehri yok etmekti.

Meleklerin Hevron’dan Sedom’a seyahatlerinin neden bu kadar uzun sürdüğü sorulabilir. [Sabah geç saatlerde Avraam’ı ziyaret etmişlerdi;] bir anda Sedom’a kadar olan tüm mesafeyi kat edebilirlerdi. O halde neden Tora onların akşama kadar varmadıklarını söylemektedir?

Tanrı, Gavriel’e Sedom’u yok etme yetkisi vermişti. Fakat Gavriel, Avraam’ın ayakta şehir için dua ettiğini görünce, Avraam’ın hükmü iptal ettirebileceğini umarak beklemişti. Avraam bütün günü dua ederek geçirdiği için akşama kadar Sedom’a gelmediler.217

Burada Tora ikisini “melek” olarak adlandırırken, daha önce Avraam’ı ziyaret ettiklerinde onlara “adamlar” demişti. Avraam’ın yanındayken İlahi Kutsiyet’in gölgesinde kalmışlardı ve meleklerin yüksek mevkisine sahip değillerdi. Tanrı karşısında sadece ölümlülerden ötesi değillerdi. Ama Sedom’da Lot’u ziyaret ettiklerinde İlahi Kutsiyet ayrılmıştı ve melekler olarak tam mevkilerine kavuşmuşlardı.

Ayrıca Avraam o kadar büyük bir azizdi ki, bu meleklerden daha büyüktü. O’nun huzurunda insan gibiydiler. Gerçek bir dürüst kişi, Tanrı’nın gözünde bir melek gibidir; özellikle de etten kemikten olduğu ve ayartılara maruz kaldığı için. Günah işlemezse, Kötü Dürtü tarafından ayartılara maruz kalmayan bir melekten daha büyüktür.218

Bazıları, bir meleğin görevini yerine getirirken ona “adam” dendiğini söyler. Görevini tamamladığında ona “melek” denir. Yalnızca Tanrı’nın sözünü yerine getirdiğinde ve yükseklere dönebildiğinde “melek” olarak adlandırılır.219

Tora, “Lot, Sedom’un kapısında oturuyordu.” der. [Kapıda oturmak, bir hakim veya yetkili olma çağrışımına sahiptir, çünkü onlar kapıda oturup giren ve çıkan herkesi denetlerlerdi.] Lot, tam o gün şehrin baş hakimi olarak atanmıştı. “Oturuyor” kelimesi şimdiki zamanda “yoşev” olarak okunur, ancak vav harfi (ו) olmadan yazıldığı için “yaşav” olarak geçmiş zamanda da okunabilir. [Bu, yetkili konumda oturmaya yeni başladığını gösterir.]220

NOTLAR

216 Bkz. Cilt 1 sayfa 95

217 Bereşit Rabba, aynı yerde.

218 Yafeh Toar, sayfa 290.

219 Bahya

220 Raşi; Bereşit Rabba.