Yaratılış 18:33

Avraam’a konuşmasını tamamlayınca Tanrı [ondan] ayrıldı. Avraam da çadırına döndü.

Bu bölüme dikkatlice baktığımızda Avraam’ın alçakgönüllülüğünü görebiliriz. Bütün dualarıyla, yeğeni Lot için özel bir iyilik istememiştir. Avraam, Tanrı tarafından sevilen biriydi ve Lot’un bağışlanmasını isteseydi, duası kesinlikle kabul olurdu. Ancak Avraam kendisini “toz ve kül”den daha üstün görmüyordu ve özel iyilikler isteme küstahlığına sahip değildi.213

Tora bize, Avraam duasını bitirdikten sonra, İlahi Kutsiyet’in tekrar yükseldiğini ve Avraam’ın her zamanki yerine döndüğünü söyler. Aslında, bu gereksiz görünmektedir, çünkü Avraam açıkça tüm hayatı boyunca orada kalmamıştır. Aslında Tora bize Avraam’ın tüm gün tartıştığını ve dua ettiğini söylemektedir. Ancak İlahi Kutsiyet’in gittiğini görünce ve böylece daha fazla konuşmaması gerektiğini anlayınca ayrılmış ve “yerine dönmüştür”.214

Tora ayrıca, Avraam’ın Tanrı ile konuşmayı bitirir bitirmez, yabancılara konukseverlik sunmaya yönelik normal işine geri döndüğünü de öğretmektedir.215

NOTLAR:

213 Zohar. Karşılaştır. Kli Hemdah 22.

214 Yafeh Toar sayfa 289

215 Bahya.