Yaratılış 18:6

Avraam aceleyle Sara’nın çadırına gitti ve “Acele et!” dedi. “En iyi undan üç sea! Yoğur ve küçük ekmekler yap.”

Avraam, ekmek isteyince, Sara şöyle sordu, “Normal undan mı yoksa ince undan mı yapayım?” “En iyi ince undan yap” diye yanıtladı Avraam.57

18 ons un aldı. Bazılarına göre 54 ons un aldı.58

Bu un, en iyi biçimde öğütülmüş, en iyi eleklerle elenmiş undu. Bu un, en güzel toz gibiydi.59

Avraam, “Bu kişiler önemli kişiler gibi görünüyor, bu nedenle Sara, hizmetkarlarım olmasına rağmen, her şeyi senin yapmanı istiyorum” dedi.60

NOTLAR:

57. Raşi, Bava Metzia, Bölüm 7.

58. Bereşit Rabba.

59. Kli Chemdah.

60. Alşih.