Yaratılış 18:7

Avraam ise sığırlara koştu. Körpe ve iyi bir buzağı aldı; gence verdi ve [genç] onu hazırlamak için acele etti.

Avraam, buzağıyı Yişmael’e verdi ki onun da bu iyi eylemin içinde bir payı olsun.61

Bu bize, çocukları küçük yaşta bile olsa, ebeveynin iyi işler yapması için çocuklarını eğitmesi gerektiğini öğretir.

NOTLAR:

61. Raşi.