Yaratılış 18:5

Bir parça ekmek alıp getireyim ve yüreğinizi kuvvetlendirin, sonra yolunuza devam edersiniz. Hizmetkarınızın yanından geçmenizin sebebi bu olsun.” “Pekala” dediler. “Dediğin gibi yap”.

[Gerçekte Avraam, daha sonra göreceğimiz gibi, bir parça ekmekten çok daha fazlasını getirdi.] Ama dürüstler az söyler, çok yapar.54

[“Parça” olarak tercüme edilen İbranice kelime “pat” (פַּת), “aniden” anlamına gelen Pit’om (פִּתְאֹם) kelimesi ile bağlantılıdır.] Avraam, “Geldiğinizi bilseydim, sizin için büyük bir ziyafet hazırlardım. Ama şimdi, aniden geldiğiniz için, yolunuzda aceleniz olduğunuz için, daha fazlasını yapamadım” demek istiyordu.55

“Pekala” dediler. “Dediğini yap. Biraz ekmek yeterli olacaktır. Daha fazlası için kendini sıkma. Tüm ihtiyacımız kendimizi biraz canlandırmak.”

Burada anlaması bir miktar zor olan bir şey vardır. Bir konuğa yemesini ve sonra gitmesini söylemek nasıl bir hareket tarzıdır? Birisini bu şekilde göndermek cinayet gibi olabilir.

Melekler, Avraam’ı sünnet olduğu için kıyafetlerini değiştirirken gördüğünde, ayrılmak üzere geri döndüler. Bunu görünce Avraam [denenmesinden emin olamadı. Belki görgü kurallarına uygun olarak gidiyorlar, ama bunun nedeni] Avraam’ın onlardan onları sünnet etmesine izin vermelerini istemesinden korkmuş olmaları olabilir. Bu nedenle şöyle dedi, “Endişelenmeyin. Yedikten sonra, yolunuza devam edebilirsiniz.”56

Avraam bu yabancıları karşılamak için koştuğunda, şöyle dedi, “hizmetçinizin yanından geçmeyin.” [Bu, konuklarına hitap ettiğini savunan fikre göredir (Çeviren’in Notu)] Yaram ile ilgilenmem gitmeniz gerektiği anlamına gelmez. Dünyanın kendimi sünnet ettiğimi bilmesini istemiyorum, çünkü; eğer öğrenirlerse evime gelmeyebilirler.

“Şimdi, iki şeye ihtiyacınız var. Öncelikle biraz su alın ve ayağınızı yıkayın. Putlara olan inancınızı bırakın ve Tanrı’ya güvenmeyi öğrenin. İkincisi, biraz ekmek alın ve yemekten sonra söylenen şükran duası gibi yemeden önce uygun berahayı söyleyin. Yemeden önce ve sonra Tanrı’yı kutsamalıyız. Herkes bunu şart koştuğumu bilir ve buraya geldiğinize göre buna karşı değilsiniz. “Geçmenizin sebebi bu olsun.”

“Eğer sünnet olmaktan endişe duyuyorsanız, endişeye gerek yok. Kendimi kısa süre önce sünnet ettim ve bu genelde bilinmiyor. Tüm konuklarımın bu işleme razı olacağını beklemiyorum.”

Şöyle yanıtladılar, “Pekala. Dediğin gibi yap. Diğer konuklara bize davrandığın gibi davran. Eğer onları sünnet etmeye çalışırsan, insanlar sana gelmeyi bırakırlar ve onlara konukseverlik gösterme iyiliğini yapamayabilirsin. Bu nedenle, insanlar sana geldiğinde, onların puta tapmalarına son vermelerini sağla ve yiyecekler için Tanrı’yı nasıl kutsayacaklarını onlara öğret. Yavaş yavaş onları hakikate getireceksin.”

NOTLAR:

54. Bava Metzia, Bölüm 7.

55. Bahya.

56. Chen Tov.