Yaratılış 18:4

Biraz su getirilsin; ayaklarınızı yıkayın. Ağacın altında dinlenin.

Önderlerine hitap ederek Avraam, “Biraz su getirilsin; ayaklarınızı yıkayın. Ağacın altında dinlenin” dedi.50

O dönemde, insanların ayaklarındaki toza tapmaları gelenekti. Avraam bunu tiksindirici buluyordu; kimsenin öncelikle ayaklarını yıkamadan evine girmesine izin vermezdi.51

Ne türde insanların ayaklarındaki tozun önünde yere kapandığı merak edilebilir. Bu kişiler Tanrı’ya güvenmezler. Bu kişiler, karşılaştıkları her iyiliğin kendi çabaları sonucu olduğuna inanırlar, çünkü; ayakları ile koşarlar. Şöyle derler, ”Bana bu serveti kuvvetim ve kol gücüm sağladı” (Yasa’nın Tekrarı 8:17). Bu putperestliğe benzer biçimde, Tanrı’yı terk edip, kendi çabasına tapmak demektir.52

Bu nedenle Avraam konuklarının ayaklarını yıkattı. Onların bu hatalı fikirden arınmalarını istedi. Bir kişi sadece kendi çabasına değil, aynı zamanda Tanrı’ya dayanmalıdır.

Bu nedenle onlara, “Ağacın altında dinlenin” dedi. [ Buradaki “ağaç,” tüm yaratılışın Yaşam Ağacı olan Tanrı’yı işaret edebilir.] Onlara Tanrı’ya tamamen güvenmelerini, çünkü; her şeyin O’nun elinde olduğunu söylüyordu. O herkese ihtiyaçlarını verir, sadece çaba hiçbir şeyi başaramaz.53

NOTLAR:

50. Raşi.

51. Bereşit Rabba.

52. Yafeh Toar, sayfa 291; Kesef Nivhar.

53. Kli Yakar.