Yaratılış 16:15-16

Agar Avram’a bir oğul doğurdu. Avram, Agar’ın doğurduğu oğluna Yişmael adını verdi. Agar Avram’a Yişmael’i doğurduğu zaman Avram 86 yaşındaydı.

Agar evine döndü, Saray ile barıştı ve sonra hamile kalarak Avram’a bir çocuk doğurdu. Avram, meleğin Agar’a ne söylediğini bilmese de, Tanrı Avram’a oğluna Yişmael adını vermesini söyledi.18

[İbranice’de Yişmael (יִשְׁמָעֵֽאל), “Tanrı duyacak” anlamına gelir.]

Yişmael, İbrani takvimine göre 2034 (M.Ö. 1727) yılında, Avram 86 yaşındayken doğdu. Ondan VaYera peraşasında daha çok bahsedilecektir.

NOTLAR:

18. Adı geçen yerde.