Yaratılış 17:1

YARATILIŞ 17.BÖLÜM

BÖLÜM 6

Avram 99 yaşındaydı. Tanrı Avram’a göründü ve ona “Ben Her-Şeye-Kadir Tanrı’yım” dedi. “Önümde yürü ve mükemmel ol.

Tora bu bölümde sünnet olma emrinden bahsetmektedir. Avram’ın nasıl kendisini, oğlu Yişmael’i ve ev halkının kalanını sünnet ettiğini anlatır.

Tanrı, Kendisi’ni Her-Şeye-Kadir Tanrı olarak tanıtarak başlar. Avram büyük bir astrologdu ve kaderinde Saray’dan çocuk sahibi olamayacağını yıldızlarda görmüştü. Bu onun kendisini çok kötü hissetmesini sağlamıştı, çünkü çoktan 99 yaşına gelmişti ve Saray 89 yaşındaydı. Bu nedenle Tanrı, Kendisi’ni Her-Şeye-Kadir Tanrı olarak tanıtmıştır, böylece Avram’ın kaderini değiştirme ve onun çocuk sahibi olmasını sağlama gücüne sahip olduğunu belirtmiştir.1

NOTLAR:

  1. Ramban.