Yaratılış 16:7

Tanrı’nın bir meleği onu çöldeki bir su kaynağı başında – Şur yolundaki kaynağın başında – buldu.

Birbirinin peşi sıra dört melek Agar’a göründü. Avram’ın cariyesi olduğu için, melekler ile iletişim kurabiliyordu.10

Başka bir görüşe göre, sadece üç melek vardı.11

Meleği görünce korkmadı. Avram’ın evinde melekler görmüştü ve onlara alışkındı.

NOTLAR:

10. Bereşit Rabba, Raşi.

11. Megila 17a.