Yaratılış 16:6

Avram Saray’a “İşte cariyen senin elinde” dedi. “Ona, uygun gördüğün şekilde davran”. Saray ona [ Agar’a ] eziyet etti ve [Agar] onun yüzünden kaçtı.

Avram şöyle karşılık verdi, “Cariyen senin tasarrufunda; onu tekrar köle olarak alabilirsin ve onunla neyi yapmak istersen yapabilirsin. O kadar saygısız ki, köle olmayı hakediyor.”

“Verdiğin tavsiyenin bir yararı yok” diye yanıtladı Saray. “Bir defa sana eş olarak verdiğim için artık özgür biridir. Artık onu satamam ya da benim için çalışmasını sağlayamam. Bu Tanrı’nın yasasıdır (bakınız Mısır’dan Çıkış 21:8). Tüm istediğim onu görmemen ve ona ihtiyacının olmamasıdır.”

Saray, Agar’ın ayrı tutulup, Avram ile asla yanlız kalmadığından emin oldu. Ayrıca ona vurmaya başladı.8 

Bu, kadının kocasına danışmadan bir şey yapmaması gerektiğini öğretir. Saray, Agar’a öfkeli olmasına rağmen, Avram ile bu konuyu tartışmadan Agar’ı cezalandırmamıştır.

Bu, ayrıca kadın ve kocasının birlikte huzur içinde yaşamak için ellerinden gelen her şeyi yapması gerektiğini öğretir. Agar, Avram’ın çocuğunu taşıyordu ve Avram, 85 yaşında olduğu için de tekrar başka bir çocuğa sahip olup olamayacağını bilmiyordu. Bu durum onun için çok kıymetli olsa da, Saray ile kavgadan kaçınmak için hiç tereddüt etmemiştir.9

Saray’ın Agar’a çok sert davranması nedeniyle, Agar evden kaçmak zorunda kaldı.Yoluna devam ederek, ona eziyet edenden mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalıştı. Ancak, çok uzun bir yol gidince, içi rahatladı.

NOTLAR:

8. Bereşit Rabba.

9. Ralbag.