Yaratılış 16:1-2

BÖLÜM 5

YARATILIŞ 16

Avram’ın eşi Saray, ona çocuk doğurmamıştı. [Saray’ın] Agar adında, Mısır’lı bir cariyesi vardı. Saray Avram’a “Tanrı beni doğurmaktan alıkoydu” dedi. “Cariyeme gel. Belki onun yoluyla çocuğum olur”. Avram Saray’ın sözünü dinledi.

Tora şimdi bize Saray’ın Agar adında bir cariyesi olduğunu söylemektedir. Agar, Paro’nun kızı, Nimrod’un ise torunuydu.1

Saray, seksen yaşına yaklaşmakta olduğunu, henüz çocuğa sahip olamadığını gördü ve kocası Avram’a “Niçin çocuğa sahip olamadığımı kehanetle tespit edebildiğime inanıyorum” dedi. “İnsanlar bana tıbbi tedavilerle veya büyülü muskalar ile doğurgan olabileceğimi söylüyor, ama ben onları kullanmayacağım. İşlemiş olduğum bir günah nedeniyle Tanrı’nın çocuk sahibi olmamı engellediğinden eminim. Köle kızımı özgür bırakarak ve seninle evlenmesine izin vererek iyi bir eylemde bulunmak istiyorum. Senin ikinci kadın alman benim kederimdir [günahımı aklayacak olan] ve Tanrı bana merhamet edecektir.”

“Agar, [Nimrod’un torun olmasına ve bu nedenle] lanetlenmiş Ham’ın soyundan gelen biri olmasına rağmen, kehanetle Tanrı’nın onunla evlenmene izin vereceğini görüyorum”2

NOTLAR:

  1. Targum Yonatan.
  2. Yafeh Toar.