Yaratılış 16:3

Avram’ın Kenaan’da yaşadığı [ilk] on yılın bitiminde, Avram’ın eşi Saray, cariyesi Mısır’lı Agar’ı aldı ve onu, kocası Avram’a eş olarak verdi.

Saray, Agar’ı “aldı” ve onu teselli ederek “Kralların kızısın ve yaşlı bir adamla evlenmek, özellikle onun tek cariyesi sen olacaksan, sana uygun görünmeyebilir. Yine de böyle büyük bir adamın eşi olmak senin için büyük onurdur. O kutsal biridir, İlahi bir melek gibidir. Onun eşi olabileceğin için çok şanslısın” dedi.

Avram, Saray’ın tavsiyesinin İlahi ilham kaynaklı olduğunu fark ederek, onun tavsiyesine uydu ve Agar ile evlendi. Bu, Kenaan ülkesindeki onuncu yıllarında gerçekleşti.