Yaratılış 14:7

YARATILIŞ 14:7

[Sonra] Döndüler ve En Mişpat’a (şimdi Kadeş) geldiler ve tüm Amalek çayırını ve ayrıca Hatsatson Tamar’da oturan Emoriler’i yenilgiye uğrattılar.

[En Mişpat ismi (עֵ֤ין מִשְׁפָּט֙) kelime anlamı olarak “Yargı Çeşmesi” demektir. Bu ismin verilmesinin üç nedeni vardır.

Birinci neden, su vermesi için kayaya vurması nedeniyle Moşe ve Aaron, Nihai Gelecek’te bu yerde yargılanacaktır. (Sayım 20:12).6

İkinci neden, burası nihai yargılanmanın yeri olacaktır. Herkes buraya getirilecektir ve hak ettiği cezayı alacaktır.7

Son olarak, En Mişpat, Avram’ı ima eder.

Noah Peraşası’nda Nimrod’un Avram’ı nasıl ateşli fırına attığını anlatmıştık. Avram, zarar görmeden kurtulmuş, Nimrod da Avram’ın Tanrısı’nın gücüne inanmıştı. Ama üç yıl sonra, Nimrod bir rüya görmüş, Avram’dan bir kez daha nefret etmeye ve onu öldürmenin yollarını aramaya başlamıştı. Avram’ı bulamayınca vazgeçmiş, pratik nedenlerle de bu konuyu unutmuştu.

Şimdi Nimrod (Amrafel), Sedom anlaşmasının beş kralına savaş açmak üzere Kedorlaomer’e gelmektedir. Bir taşla iki kuş vurmak istemektedir, bu nedenle Avram’ın yaşadığı Emori bölgesine yönelmiştir,8 Avram’ı öldürmeyi ve onun işini kesin olarak bitirmeyi ummaktadır.

Avram’ı öldürerek Nimrod, evrenin Gözü’nü kör etmek istemektedir. [İbranice eyin (עֵ֤ין) kelimesi hem “çeşme” hem de “göz” demektir.] Bu ayet bu nedenle, “Yargı Gözü’ne geldiler” olarak okunabilir.9

[“şimdi Kadeş’e” olarak tercüme ettiğimiz ifade, İbranice hi Kadeş (הִ֣וא קָדֵ֔שׁ) aynı zamanda, “O (dişi) kutsaldır” olarak tercüme edilebilir.] Bu ifade, Tora’da hi Kadeş קָדֵ֔שׁ הִיא olarak okunsa da, hu Kadeş (קָדֵ֔שׁ הוּא ) olarak yazılmaktadır ve kelime anlamı olarak “O (erkek) kutsaldır” demektir. Burada atıf, Tanrı’nın ismini kutsayan ve putlara tapmaktansa işkence çekmeye hazır olduğu için kutsal olan Avram’adır.

Nimrod, bu yerlere Avram’a savaş açmaya geldi.

NOTLAR:

6. Targum Yonatan; Raşi.

7. Targum.

8. [Bakınız Yaratılış 14:13]

9. Yafeh Toar, sayfa 248.