Yaratılış 14:8-9

Sedom kralı – Amora, Adma, Tsevoyim ve Bela (Tsoar) krallarıyla birlikte – [ileri] çıktı ve Sidim Vadisi’nde savaşa giriştiler. Elam kralı Kedorlaomer, Goyim kralı Tidal, Şinar kralı Amrafel ve Elasar kralı Aryoh’a [karşı savaşıyorlardı. Böylece] dört kral, beş taneye karşıydı.

Sedom anlaşmasının beş kralına, Kedorlaomer ve destekçilerinin geldiği söylendiğinde, kendilerini savaş için hazırladılar.

Kedorlaomer ve müttefikleri toplam dört kraldan oluşsa da, Sedom anlaşmasının beş kralını yenecek güce sahiplerdi.