Yaratılış 14:5-6

Ondördüncü yılda Kedorlaomer beraberindeki krallarla geldi ve Aşterot Karnayim’de Refaim’i, Ham’da Zuzim’i, Şave Kiryatayim’de Emim’i yenilgiye uğrattılar. [Ayrıca] Dağlık Seir’de, çölün kıyısındaki El Paran’a kadar olan bölgede Horiler’i [yendiler].

Bir tarafta dört kral vardı: Kedorlaomer, Nimrod, Elasar kralı Aryoh, Goyim kralı Tidal. Çok büyük bir ordu ile geldiler.4

Tora’nın “Kedorlaomer beraberindeki krallarla geldi ifadesi, Kedorlaomer’in onların lideri olduğunu işaret etmektedir. İlk ayette, ancak, Tora şöyle demektir, “Bu dönemdeydi – Şinar kralı Amrafel, Elasar kralı Aryoh, Elam kralı Kedorlaomer ve Goyim kralı Tidal…” Lider olarak görülmesine rağmen, orada üçüncü sıradaki kral olarak geçmektedir.

[Nimrod ve Amrafel başlangıçta bu kralların lideriydi,] ama zamanla Kedorlaomer liderleri olarak ortaya çıktı.

Kedorlaomer sonra beş ulusu yok etti: Aşterot Karnayim’de Refaim, Ham’da Zuzim, Şave Kiryatayim’de Emim ve Dağlık Seir’de, çölün kıyısındaki El Paran’a kadar olan bölgede yaşayan Horiler.5

NOTLAR:

4. Sefer AYaşar, bu peraşa.

5. Yafeh Toar, sayfa 251.