Yaratılış 12:16

[Paro, Saray’ın] Uğruna, Avram’a iyi davrandı ve [Avram’ın] davar ve sığırı, [erkek] eşekleri, köleleri ve cariyeleri, dişi eşekleri ve develeri oldu.

Tora’nın Saray nedeniyle Paro’nun Avram’a iyi davrandığını, karısını aldıkları için Avram’ın birçok hediye aldığını bize niçin anlattığı sorulabilir. Avram, Tanrı’nın sevdiğiydi – bu ve daha fazlasını böyle utanç verici bir olayın sonucunda değil, onurlu bir biçimde alabilirdi.

Tanrı gerçekte bunu ayarlamıştı. Atalarımıza olanlar, onların soylarına olacakların bir imasıdır

(לַבָּנִים מַעֲשֵׂי אָבוֹת סִימָן).

Avram Mısır’a geldi, orada çok sıkıntı çekti, fakat sonunda, büyük servet ile oradan ayrıldı. Aynısını çocukları yaşadı. Onlar da Mısır’a gittiler, esir edildikleri için çok sıkıntı çektiler; fakat sonunda, oradan büyük servet ile ayrıldılar.17

Bu ayrıca bize, bir erkeğin daima karısını onurlandırmaya çalışması gerektiğini, çünkü; bir eve kutsamanın sadece o evin kadını nedeniyle geldiğini öğretir. Rava, bu nedenle Mehuza şehrindeki erkeklere, “Karılarınız onurlandırın ve varlık sahibi olacaksınız” diye tavsiyede bulunmuştu. [Rabbi Helbo’nun bunu çıkardığı] ayet, [bu şekilde de okunabilir,] “Onun sayesinde Avram için iyi gitti.”18

Karılarına sık sık lanet ve hakaret eden cahil kişilere bunu anlatmak önemlidir. Bu büyük bir günahtır.  Yanlış olmasının yanı sıra, bu davranış manevi olarak da tehlikelidir. Koca ve karısı arasında barış ve huzur yoksa, İlahi Mevcudiyet orayı terk eder. Bu konudan Bereşit Peraşası’nda uzunca bahsedilmişti.

Bir adam, karısına vurduğunda, yabancı birine vurmuş gibidir ki bu, büyük bir günahtır. Bir adam bunu sürekli yaparsa, toplumun önde gelenlerinin o kişiyi ceza vererek, yemin etmesini sağlayarak veya toplumdan dışlayarak durdurma sorumluluğu vardır. Bir Yahudi böyle şeyleri asla yapmaz.

Ancak, karısı adama karşı düşmanı gibi davranır, yüzüne karşı onu lanetler veya annesini onun yanında aşağılarsa, o zaman kadına vurmasına izin verilir.19

Saray, Paro’nun sarayına alındığında, kendisinin büyük bir manevi tehlike içinde olduğunu düşündü. Şu duayı söyledi:20

Evrenin Efendisi: Kocama şöyle emrettin: “Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl], sana göstereceğim ülkeye git.” Ona şunu vaat ettin, “Seni büyük bir millet haline getireceğim.” Senin emrine uyduk. Yollarda sıkıntı çektik, yabancı şehirlerde, dilimizi bilmeyen insanlar arasında dolaştık. Kocam, Sen’in vaadin üzerine ülkesini terk etti ve ben de onun sözüne inanarak onu takip ettim. Kenaan ülkesindeki kıtlık nedeniyle buraya gelmek zorunda kaldık. Böyle kötü bir olayın burada başımıza gelmesini nasıl anlayabiliriz? Sen merhametli Babasın – Paro’nun bana dokunmasına izin verme.

O Pesah gecesi boyunca, dua edip ağladı. Avram da kendi bildiği biçimde dua etti. Sonra melek Gavriel geldi ve Saray’a korkmamasını, onu Paro’dan koruyacağını Tanrı’nın ismi ile söyledi. Melek, onun koruması altında olduğunu temin edecek biçimde tüm gece onun yanında kaldı. Teslim olana dek Paro’yu cezalandıracaktı.21

NOTLAR:

17. Yafeh Toar, sayfa 243.

18. Bava Metzia 59a; Tikuney Zohar sayfa 126.

19. Evven AEzer 154:2 Hagah içinde.

20. Sefer AYaşar, bazı değişiklikler ile.

Yafeh Toar, sayfa 244.