Yaratılış 12:17

Tanrı, Avram’ın eşi Saray sebebiyle, Paro ve sarayını ciddi yaralarla vurdu.

Hak ettiği biçimde, Paro üç yol ile cezalandırıldı:22

İlk cezası deri hastalığıydı. Bilinen 24 hastalık içerisinde en kötüsü Raatan (רָאתָן) (frengi?) olarak bilinen ve cinsel ilişkiyi çok zor haline getiren bir hastalıktı. Beyni de etkilemekte ve bu hastalığa tutulan kişi tamamen güçsüzleşmektedir. Kutsal Yazı’da bahsedilen “ciddi yara” budur.

İkinci ceza, doğum yapma sürecindeki bazı kadınları kapsadı. Doğum süreci durdu ve doğumun ortasında kaldılar. Saray, ıstırapları nedeniyle attıkları çığlıklarla doldu.

Üçüncü ceza Paro’nun kendisini kapsıyordu. [Güçsüz olmasına rağmen Saray’ı sevmeye ve elde etmeye çalıştı.] Fakat ne zaman yakınlaşmaya kalksa, melek gelip acımadan ona vurdu. Hizmetkarları ve saray mensuplarına da vurdu. O kadar büyük bir acı içindeydiler ki, tüm gece inleyip ağladılar fakat onlara kimin vurduğunu göremediler.23

Bu son ceza, Paro’nun Saray’ı kirletmediğini insanlara duyurmak içindi. Eğer sadece Paro cezalandırılmış olsaydı, insanlar bunun nedeninin Paro’nun Saray’a el sürmesi olduğunu düşünebilirdi. Ancak tümü cezalandırıldığı için, bunun tek nedeninin Saray’ı almış olmaları olduğu açıktı.24

Paro’nun günahının ne olduğu merak edilebilir. Saray’ın Avram’ın kız kardeşi olduğunu söylemişlerdi. Eğer onun evli bir kadın olduğunu bilseydi, ona dokunmaya cesaret edemezdi. Avram’ı onurlandırdığını ve bir krala yakışır biçimde ona hediyeler verdiğini görüyoruz. Eğer Saray’a dokunmaması için Paro’ya bir zarar vermek gerekliyse bile, ona Saray’ın Avram’ın karısı olduğu bilgisi verilebilirdi, tıpkı; Avimeleh, Saray’ı aldığı zaman, Tanrı’nın Saray’a dokunmamasını Avimeleh’e söylemesi gibi. Bu konudan VaYera Peraşası’nda daha fazla bahsedilecektir.25

Ancak gerçekte Paro büyük bir günah işlemişti. Saray’a yaklaştığında, Saray ona evli bir kadın olduğunu söyledi, fakat yine de onunla günah işlemeyi istedi. Tora bu nedenle, “Avram’ın eşi Saray sebebiyle” Paro’nun cezalandırıldığını söyler. Burada bahis konusu olan Saray adında başka bir kadın yoktur, yine de Tora, onun Avram’ın eşi olduğunu özellikle belirtmektedir. Tora’nın bunu vurgulamasının nedeni, Paro’nun cezalandırılma nedeninin onun “Avram’ın eşi” olduğunu söylemesidir.26

Saray, meleğe “Ona vur! Ona vur” diye söylemeye devam etmiş ve melek de söylediği gibi yapmıştır. Melek, Paro’ya her vurduğunda, bunu yapmasının nedeninin Avram’ın eşi Saray’ı alması olduğunu ona söylemiştir.

Melekler, görevleri gereği Tanrı’yı övmek amacıyla ezgiler söylemek için Tanrı’nın huzurunda  durduklarında, Tanrı onlara, “İnin ve Paro’yu hakettiği biçimde cezalandırın. Bu, [İsraillileri Mısır’dan çıkardığımda] yapacaklarım için bir işaret olsun. O zamanda Paro’yu on bela ile cezalandıracağım” dedi. Bu zamanda Paro da, Saray sebebiyle on bela ile cezalandırıldı.27

Paro başına gelen felaketi görünce, Saray’ın ona söylediğine inandı. Onun evli bir kadın olduğunu anlayarak, onu tamamen serbest bıraktı. Bu karara varır varmaz, belalar sona erdi ve deri hastalığından hemen kurtuldu.28

NOTLAR:

22. Bereşit Rabba; Yafeh Toar.

23. Sefer AYaşar.

24. Sifetey Kohen.

25. Yafeh Toar, sayfa 244.

26. Bereşit Rabba 41; Yafeh Toar.

27. Zohar, sayfa 82.

28. Sefer AYaşar.