Yaratılış 12:14-15

Avram Mısır’a geldiği zaman, Mısırlılar, kadının çok güzel olduğunu gördüler. Paro’nun memurları onu [ Saray’ı ] gördüler ve onu Paro’ya övdüler. Kadın, Paro’nun sarayına alındı.

Mısır’a geldiklerinde gümrükten geçmek zorunda kaldılar ve memurlar sandığın içeriğini sordu. Sandık ağırdı ve besbelli ki doluydu. Sandığı açmalarına izin vermektense, Avram istedikleri her gümrük vergisini ödeyeceğini söyledi.

Gümrük şefi, “Belki de sandık altın kaplarla dolu ve gümrük vergisi çok yüksek olacak” dedi.

“Altın için tüm gümrük vergisini ödeyeceğim” diye karşılık verdi Avram.

“Sandığın, değerli taşlarla dolu olmadığını nasıl bileceğiz?”

“Farketmez, elmaslar için de gümrük vergisini ödeyeceğim.”

Gümrük müfettişi, Avram’ın sandığı açmaktansa her miktarı ödeyeceğini görünce şüphelendi. “Sandık, paha biçilmez mücevhelerle dolu olabilir gibi görünüyor. Onları görmeden, değerlerini tahmin etmek mümkün değil. Ayrıca, sandığın içinde zararlı bir şey de olabilir. Sandığı açmadan geçmene izin veremeyiz. İçinde ne olduğunu görmek zorundayız” dedi.11

Sonra, sandığı zorla açtılar ve içinde sıradışı güzellikte bir kadın buldular. O kadar güzeldi ki yüzü alacakaranlıkta parlıyor gibiydi.12

Gümrük müfettişleri kendi aralarında kavga etmeye başlayıp, her biri onu kendisine vermesi durumunda Avram’a büyük miktarda para vaat ettiler. Tora sonra şöyle der, “Kadın, Paro’nun sarayına alındı.” Tüm memurlar onu kimin alacağı konusunda çekiştiler. Aralarında bir anlaşmaya varamayınca tümü, “O kadar güzel ki, Mısır kralına, Paro’ya götürülmeli. Hiçbir sıradan kişi ona layık olamaz.” dediler.13

Avram’ın mantığı sorgulanabilir. Saray’ın karısı olduğunu itiraf etmesi daha iyi olmaz mıydı? Normalde erkekler evli bir kadını kocasından almaya cüret etmeyecekleri için, onu yalnız bırakmalarını beklemek mantıklı olurdu. Eğer buna cüret ederlerse, Avram onu geri almak için hukuken yardım isteyebilirdi. Ama Avram onun kız kardeşi olduğunu söyler söylemez, herkes onu almak istedi. Eğer o zaman reddetseydi, bunu kişisel bir hakaret olarak algılayıp ona düşman olabilirlerdi.

Avram gerçekte Saray’dan asla bekar olduğunu söylemesini istemedi. Evli bir kadın olarak tanıtılırsa, daha güvende olacağını anlamıştı. Ama onun karısı olduğunu bilmelerini istememişti, çünkü; onu öldürüp karısını alabilirlerdi. Ona evli bir kadın olduğunu ama kocasının başka bir yerde olduğunu ve bu nedenle yolculukta onlara eşlik edemediğini söylemesini tembihlemişti. Yalnız kalmaktansa, “kardeşi” Avram ile yolculuk yapıyordu. Eğer yalnız kalsaydı, erkekler onun bekar ve korumasız olduğunu düşünüp, onunla günah işlemeye yönelebilirlerdi.14

Saray, Paro’nun sarayına Pesah’ın ilk gecesi getirildi.15 O kadar mutluydu ki, Saray’ı kendisine haber veren tüm görevlilere birçok hediye verdi.16 Avram’a da birçok hediye verdi.

NOTLAR:

11. Sefer AYaşar.

12. Sifetey Kohen.

13. Yafeh Toar, sayfa 243.

14. Tzedah LaDereh, ekleri ile birlikte.

15. Pirkey Rabbi Eliezer.

16. Sefer AYaşar.