Yaratılış 12:11-13

Mısır’a yaklaştıklarında, eşi Saray’a “Senin güzel görünümlü bir kadın olduğunun farkındayım” dedi. “Mısırlılar seni görünce, benim eşim olduğunu anlayıp beni öldürecek, seni ise hayatta bırakacaklardır. Lütfen kızkardeşim olduğunu söyle. O zaman senin uğruna bana iyi davranacaklardır ve senin sayende yaşamım kurtulacaktır”.

Noah Peraşası’nda, Saray’ın güzelliği hakkında konuşmuştuk.

Mısır’da insanlar güzel kadın görmeye alışık değildi. Tümü siyahi ve çirkindi, çünkü Kuş’un soyu ile bağlantılıydılar. Bu nedenle Saray, onlara olduğundan kat kat güzel görünüyordu.5

Avram bu nedenle karısını almak için kendisini öldürmelerinden korktu. Onlarda Tanrı korkusu olmadığını ve böyle bir vahşeti uygulamakta tereddüt etmeyeceklerini biliyordu. İkili bir eylem planına başvurdu:

Birincisi, Mısırlılar’ın onları şehre girerken göremeyecekleri yerde, Saray’ı bir sandığa sakladı, üzerini eşyaları ile örttü.6 Yine de sandığı açmaları olasıydı. Ayrıca, Mısır’da belirli bir süre kaldıklarında da görünmesi olasıydı. Onu her zaman saklı tutmak mümkün değildi. Bu olasılığa karşın, kendisini kızkardeşi olarak tanıtması konusunda onu uyardı.7

Avram, Mısır’a yolculuğunda kendisine eşlik eden Lot ve diğer adamlarına da benzer talimatlar verdi. Eğer Mısırlılar Saray hakkında soru sorarlarsa, onun Avram’ın kızkardeşi olduğunu söyleyeceklerdi.8

Avram, Saray’ın kazara kendisine “kocam” veya o zamanda kullanılan benzer terimler söylemesinden de kaygılıydı. Bu nedenle, yolculuğa çıkar çıkmaz Saray’dan kendisine “kardeşim” demesini istedi. Böylece Avram’ı bu şekilde çağırmaya alışacak ve kazara bir hata yapmayacaktı. Tora bu nedenle, Avram’ın Saray’a “Lütfen kızkardeşim olduğunu söyle” dediğini söylemektedir. O zamandan sonra, ona “kardeşim” diye hitap etmeye başladı.9

Cinayet, Mısır yasalarına aykırıydı. Ancak Avram endişeliydi, çünkü; başka bir adamın karısını almak da yasalara aykırıydı. Avram’ı öldürürlerse, onunla işleri bir kerede bitecek; ancak karısını alırlarsa, yasayı sürekli olarak ihlal edeceklerdi.10

NOTLAR:

5. Raşi.

6. Bereşit Rabba; Raşi; Zohar; Sefer AYaşar.

7. Yafeh Toar, sayfa 243.

8. Sefer AYaşar.

9. Akedat Yitshak.

10. Tzeda LaDereh; Kesef Nivhar.