Yaratılış 12:10

BÖLÜM 2

Ülkede kıtlık başgösterdi. Avram, bir süre kalmak üzere Mısır’a indi; çünkü ülkedeki kıtlık ağırlaşmıştı.

Avram, Kenaan ülkesindeyken, o bölgede çok sert bir kıtlık oldu ve Avram, Kutsal topraklar’dan ayrılıp, Mısır’a gitmek zorunda kaldı.

Nomalde, başka bir yerde yaşamak için Kutsal Topraklar’dan ayrılmak yasaktır. Ancak açlık, en kötü felaketlerin arasındadır. Eğer Avram çok pahalı olsa bile yiyecek satın alabilseydi, sadece parasını koruyabilmek için oradan ayrılmazdı, Avram bu konuda kusursuzdu. Ancak yiyecek tamamen tükendi, bu nedenle seçeneği kalmadı.

Dünyanın kalanı bol hasata sahipken, yalnızca Kenaan’da kıtlık vardı. Tora bu nedenle, “Ülkede kıtlık başgösterdi” demektedir. Bu, yalnızca Avram’ın o zamanda bulunduğu ülkede kıtlık olduğunu belirtir.1 Bunun iki nedeni vardır.

Birinci neden, Avram’ı denemek, kendince “Evimde bir kral gibi yaşıyordum. Niçin benden oradan ayrılıp, yabancı ülkelerde sıkıntı çekmemi istedi? Tümünü, O’nun emirlerine uymak için yaptım. Ancak şimdi Kutsal Topraklar’a geldim ve bu felaket oluyor. Burası vaat edilmiş ülke olabilir ama burada kalmam mümkün değil. Öğle görünüyor ki, Tanrı korusun, Tanrı’nın vaatlerine güvenilemez” diye söylenip söylenmeyeceğini görmek içindi. [Elbette, Avram bu tür şikayetleri dillendirmeyi asla düşünmedi.]2

İkinci neden, Tanrı’nın Avram ile ilgilendiğini ve kıtlık günlerinde onu destekleyeceğini göstermek içindi.3

Açıktır ki Tanrı, Her Şeye Gücü Yeten olduğu için, Kenaan ülkesinde bile Avram ile ilgilenebilirdi. Böylece, Avram’ın Kutsal Topraklar’dan ayrılmasını önleyebilirdi. Ama yazmış olduğumuz gibi Tanrı, mutlak olarak gerekli olmadığı sürece mucizeler getirmez. Tanrı bir mucize getireceği zaman, doğal olan yol tamamen imkansız olmadığı sürece bunu doğal yol ile yapar.

Avram büyük bir azizdi. Ağzını şikayet etmek için açmadı; sıkıntılarıyla ilgili tek bir kötü şey söylemedi. Bir kişi iyi olmak istiyorsa, ıstırap çekmek zorunda olduğunu, bu dünyada rahat etmeyeceğini anlayacak kadar bilgeydi.

Bazı kişiler, Avram’ın Kutsal Topraklar’dan Mısır’a gidişine başka bir sebep sunar. İyi bilindiği üzere, tüm yolcuları misafir edip onlara iyiliksever davranmak onun bir adetiydi. Eğer yoksul kişilerse bu özellikle geçerliydi. Kıtlık nedeniyle Avram, bu gibi iyi davranışlara devam edemeyeceği konusunda kaygılıydı. Bol yiyeceğin bulunduğu Mısır’da, bunları iyilik için kullanabilirdi. Bu nedenle, Kutsal Topraklar’dan ayrıldı ve Mısır’a gitti.4

NOTLAR:

  1. Raşi; Yafeh Toar, sayfa 242.
  2. Raşi.
  3. Yafeh Toar.
  4. Kesef Nivhar, eklemeler ile birlikte.