Yaratılış 12:6

Avram ülkenin içinde Şehem bölgesine kadar – More Ovası’na kadar ilerledi. Kenaaniler o dönemde ülkedeydiler.

Tufan’dan sonra dünya, Noah’ın oğulları Şem, Ham ve Yefet ile üç parçaya bölünmüş ve herbiri bir parçasını almıştı. İsrail Ülkesi, Şem’in payı içinde yer alıyordu. Sonra Ham’ın oğlu Kenaan savaş açıp zorla bu ülkeyi ele geçirdi.74 [Tora, “Kenaaniler o dönemde ülkedeydiler” derken, onların henüz az süre önce geldiğini belirtmektedir.]

Başka bir görüşe göre, İsrail Ülkesi, Kenaan’ın babası Ham’ın payı içerisinde yer alıyordu. Avraam, Kutsal Topraklar’a gelinceye dek, bu ülkeye sahip olmak Kenaan’ın kaderiydi.75 Bu nedenle Tora, “Kenaaniler o dönemde ülkedeydiler” demektedir. Bu dönem boyunca, Kutsal Topraklar hala Kenaaniler’e aitti, ama Avram geldiğinde artık ona sahip değillerdi.76

NOTLAR:

74. Raşi.

75. Ketubot’un Sonu.

76. Yafeh Toar, sayfa 241.