Yaratılış 12:5

Avram, eşi Saray’ı, yeğeni Lot’u, edindikleri tüm serveti ve Haran’da topladıkları/yaptıkları kişileri/ruhları aldı ve Kenaan’a gitmek üzere yola çıktılar. Kenaan’a geldiler.

Tora bize şimdi, Avram’ın Haran’ı terk ettiğini, ona katılmaya karar veren Lot dışındaki tüm ailesinden ayrıldığını anlatmaktadır. Onunla giden diğer kişiler şimdiki ailesinin üyeleri ve hizmetkarlarıydı.

Avrami “eşi Saray’ı” nazik, hoş sözlerle aldı.70 Bu bize, bir erkeğin eşini kendi evinden ayrılıp başka bir şehre yerleşmesi için ikna etmeye çalışmaması gerektiğini öğretir. Bu, yalnızca kadının kendi özgür iradesi ile olmalıdır. Avraam’ın yaptığı buydu, [Haran] halkının kötü olduğunu ve onlarla birlikte yaşamanın iyi olmadığını açıkladı. Bunun sonucunda, Saray gitmek konusunda hemfikir oldu.

Avram ile birlikte, çok sayıda insan Tanrı’ya inanmaya başladı. Noah Peraşası’nda görmüş olduğumuz gibi, insanları Tanrı’ya inanmaya ikna etme konusunda Avram çok iyiydi. 52 yaşına geldiğinde kendi öğretisini dünyada yaymaya başladı.71 Saray, kadınlarla konuştu ve onları doğru inanca getirdi. Böylece, ikisi birçok kişiyi kendi dinlerine döndürdü.

Buna şu ayette işaret edilmiştir, “Haran’da yaptıkları ruhları aldı.” Bu ayeti anlamak çok zordur, çünkü; bir ruh yapmak mümkün değildir. Bu ayet, Avram ve Saray tarafından dinleri değiştirilen kişileri anlatmaktadır. Bu bize, bir kişi diğerine Tora öğretirse, onu sanki dünyaya getirmiş gibi olduğunu, çünkü; onu Gelecek Dünya’daki yaşama getirdiğini öğretir.72

Tüm bu dinini değiştiren kişiler Avram’a katıldı ve ona tüm şehirlerde eşlik eden büyük bir kafileyi oluşturdular. Dinlerini değiştiren bu kişilerin değeri Avram’ı korudu.73 Bir kişi diğer kişilere iyilik getirirse, diğer kişilerin iyi eylemleri o kişiye bağlanır ve onu asla terk etmez.

NOTLAR:

70. Zohar sayfa 79.

71. Avoda Zara 9a.

72. Sanhedrin, Bölüm 10.

73. Zohar sayfa 79.