Yaratılış 12:7-8

Tanrı Avram’a göründü ve “Bu ülkeyi, senin soyuna vereceğim” dedi. [Avram] Kendisine görünen Tanrı’ya, orada bir mizbeah inşa etti. [Avram] Oradan, Bet-El’in doğusundaki dağlara taşındı. Çadırını, batıdan Bet-El ile, doğudan Ay arasında kalacak şekilde kurdu. Orada Tanrı’ya bir mizbeah inşa etti ve Tanrı’ya İsmi’yle dua etti / Tanrı’yı İsmi’yle çağırdı.

Avraam, Kenaan topraklarına girdiğinde Tanrı’ya bir mizbeah inşa etti. Bu toprağı miras alacağını ve bir “soya” sahip olacağını vaat ettiği için Tanrı’ya şükretti.77

Oradan Bet-El’in doğusundaki bir şehre gitti. [Bu şehir Bet-El ile Ay arasında olduğu için Bet-El batısında, Ay ise doğusunda kalıyordu.] Ay şehri, İsraillilerin Kutsal Topraklar’a girdiklerinde ele geçirdikleri ilk şehirlerden biridir. Avram, bir peygamberlik vizyonunda Ahan’ın günahı (Bakınız Yeoşua Bölüm 7) nedeniyle İsraillilerin büyük sıkıntı çekeceklerini görmüştü. Avram bu nedenle orada bir mizbeah inşa etti ve soyunun bu zorluktan kurtulması için Tanrı’ya dua etti. İsrailliler bu zorluk nedeniyle sıkıntı çektiklerinde, Avraam’ın değerini dualarında hatırladılar ve bu felaketten kaçabildiler.

[Ayette, “çadırını kurdu” dediğinde] Tora, “onun (eril zamir) çadırını” kelimesini אָהֳלֹה olarak sonunda Hey harfi ה ile yazar [genellikle yazıldığı biçimiyle אָהֳלוֹ sonda Vav (ו) harfi ile değil. Bu kelime bu nedenle ואָהֳלָהּ “onun (dişil zamir) çadırını” olarak da okunabilir.] Bu bize, Avram’ın göç ettiğinde önce Saray’ın çadırını kurduğunu, ancak daha sonra kendi çadırını kurduğunu öğretir.78

Bu bize, bir erkeğin eşini onurlandırması gerektiğini öğretir.Eşinin kendinden daha iyi kıyafetler giymesini gözetmelidir.79 Elbette, kadın da aşırıya kaçmamalı, kocasının gelirinin üzerindeki şeyleri talep etmemelidir.

Avram nereye gitse, içinde Tora’nın çalışabileceği, bir çalışma evi (Bet Midraş) olarak hizmet verecek bir çadır kurmuştur. Avram bunu temel uğraşılarından biri yapmış, Yitshak ve Yaakov da, Tora çalışmak için özel çadırlar kurmuşlardır.

NOTLAR:

77. Raşi.

78. Bereşit Rabba.

79. Hulin.