Yaratılış 10:15-20

BÖLÜM 7

 

Kenaan, Behor oğlu Tsidon’a ve Het’e baba oldu. [Ayrıca] Yevusiler’e, Emoriler’e, Girgaşiler’e, Hiviler’e, Arkiler’e, Siniler’e, Arvadiler’e, Tsemariler’e ve Hamatiler’e. Daha sonra Kenaani aileleri dağıldılar. Kenaan sınırı, Tsidon’dan Gerar yönünde Aza’ya; Sedom, Amora, Adma ve Tsevoyim yönünde de Laşa’ya kadar uzandı. Bunlar, ülkelerinde ve halklarında, ailelerine ve dillerine göre, Ham’ın oğullarıdır.

 

Tora, Kuş, Mitsrayim ve Kenaan’ın çocuklarını ayrıntılandırmaktadır, fakat Put’un oğullarını sıralamamaktadır. Bunun nedeni, Put’un oğullarının kuzenleri ile evlenmesi ve ayrı krallıklar kurmamasıdır. Ezekiel Kitabı’nda (27:10, 30:5, 38:5) böylece tüm Put’un tek bir ulusu oluşturduğunu görürüz ama yeğenlerinin her biri kendi krallığını kurmuştur.1

 

Ham’ın Soyu

 

NOTLAR:

  1. Yafeh Toar, sayfa 227.