Yaratılış 10:13-14

Mitsrayim Ludim’e, Anamim’e, Leavim’e ve Naftuhim’e baba oldu. [Ayrıca] Patrusim’e, Kasluhim’e – ki Peliştim ondan türemiştir – ve Kaftorim’e.

 

Leavim’in (לְהָבִים) bu ismi almasının nedeni yüzlerinin alev gibi olmasıydı [İbranice Leava (לְהָבָה) alev demektir.]12

 

Kaftorim pigmelerdir.

 

Patrusim ve Kasluhim çok ahlaksızdı. Eşlerini değiş tokuş ederlerdi ve bu evlilik dışı cinsel ilişkilerden Peliştim doğmuştur.13

 

NOTLAR:

  1. Raşi.
  2. Bereşit Rabba.