Yaratılış 10:10-12

Krallığının başlangıcı, Şinar diyarındaki Bavel, [ayrıca] Ereh, Akad ve Kalne’dir. Aşur o ülkeden çıktı ve Nineve’yi, Rehovot, İr’i ve Kalah’ı inşa etti. [Ayrıca] Nineve ile Kalah arasında Resen’i [kurdu]. [Nineve] Büyük bir şehirdir.

 

Nimrod, diğer insanlar üzerinde egemenlik kuran ilk kişiydi. O’nun zamanına dek savaş yoktu ve krallara gerek yoktu.

 

Nimrod, dünyaya bir uçtan diğerine hükmeden on kralın ilkiydi.10 İlk olarak Babil halkına karşı savaştı ve onların kralı oldu. Sonra Bağdat’a gitti ve o bölgede çok sayıda kuvvetlendirilmiş şehir kurdu.

 

Aşur, Şem’in oğullarından biriydi; Tora bize onun erdemli bir insan olduğunu bildirir. Aşur, Nimrod’un çocuklarını etkilediğini görünce o bölgeyi terk edip, dört şehir kurdu: Nineve, Rehovot, İr ve Kalah. Sonra, Nineve ve Kalah’ın ortasında, Resen adını verdiği başka bir şehir kurdu.

 

[“Büyük bir şehirdir” ifadesi Nineve’yi ifade eder.] O kadar büyük bir şehirdi ki, bir ucundan diğerine gitmek üç gün sürüyordu (Bakınız Yona 3:3).

 

Aşur, Tanrı için Nimrod’un dört şehrini terk ettiği için; Tanrı, onun başka dört şehir kurmasına izin vererek Aşur’u ödüllendirdi. Tanrı ödülü daima eyleme tam tamına uygun yapar.11

 

NOTLAR:

  1. Ramban; Bahya, Leh Leha.
  2. Bereşit Rabba 37. Karşılaştır. Targum Yonatan.