Yaratılış 10:9

Tanrı’nın önünde güçlü bir avcıydı. Bu sebeple, “Nimrod gibi – Tanrı’nın önünde güçlü bir avcı” şeklinde bir deyiş vardır.

 

Eğer Tora, bize sadece Nimrod’un becerikli bir avcı olduğu bilgisini vermek isteseydi, ilave “Tanrı’nın önünde” kelimeleri anlamsız olurdu. Buradaki anlam, Nimrod’un insanları “Tanrı’nın önünde” tuzağa düşürüyor olmasıydı. Tanrı’ya tapmaktan vazgeçmeleri ve putlara tapmaları konusunda onları ikna ediyordu.5

 

Nimrod, başka bir anlamda da usta bir tuzakçıydı. Suçluları suçlarını itiraf etmeleri için tuzağa düşürmede de ustaydı. Bir kişi hırsızlık yapsa, öldürse ve sonra inkar etse, Nimrod o kişiyi suçunu itiraf etmesi için kandırırdı. Şöyle sorabilirdi, “Bu soygunu yaparken yanında kim vardı?” Soyguncu, Nimrod’un tüm olayları bildiğini sanıp, suçunu itiraf ederdi. Veya şunu derdi, “Tamam, sen çalmadın. Ama o gece kiminleydin? Bu suçu işleyen o olmalı.” Şüpheli kişi, arkadaşı aleyhine tanıklık ederse, ceza verilmeden serbest kalacağını düşünürdü, ancak sonunda yalanı yakalanırdı.6

 

İnsanlar ne zaman çok kötü bir insanı tarif etmek isteseler, şöyle der, “Bu kişi, Nimrod kadar günahkar [Nimrod gibi – Tanrı’nın önünde güçlü bir tuzakçı.”] İnsanlar bir kişi hakkında bunu derse, biri o kişinin söyledikleri kadar kötü olduğuna emin olabilir.

 

Bu, aynı zamanda, “yeryüzünde güç sahibi olmaya başladı” ayetini açıklamaya da yardımcı olur. Bu ayet, onun ilk güç sahibi insan olduğunu ima eder gibidir ancak; bu mümkün değildir; Bereşit peraşasında görmüş olduğumuz gibi Büyük Tufan’dan önce yaşayan devler vardı. Onun büyüklüğünün fiziksel kuvvet olmadığı, ancak gücünün günahkarlığı ve putlara tapmadaki hevesi olduğu söylenebilir. Ama bu da mümkün değildir; Bereşit peraşasında anlatmış olduğumuz gibi, kimse puta tapma konusunda Enoş’un neslini geçemez.

 

[Tora’nın kullandığı “başladı” anlamına gelen Hehel (הֵחֵל) kelimesi iki anlama sahiptir. Bu kelime “başlamak” anlamına gelen Halal (חלל) kökünden geldiği gibi, bu kök aynı zamanda “saygısızlık etmek” anlamına da gelir. Bu ayet bu durumda şöyle de okunabilir, “Saygısızlık etti, yeryüzünde güçlü olarak.”] Nimrod’un kötü şöhretinin nedeni, Tanrı’nın ismine saygısızlık etmiş olmasıydı.7

 

Nimrod’un günahkarlığı tutkularının bir sonucu değildi. Sadece Tanrı’ya isyan etme niyeti taşıyan, serin kanlı ve hesaplıydı. Bu durum, Nimrod (נִמְרֹד) isminde açıktır, [“isyan etmek” anlamındaki Marad  (מרד) kökünden gelir.]

 

Nimrod’un isyankarlığının bir nedeni vardı. Bereşit peraşasında, Tanrı’nın Adam’a nasıl güzel bir elbise “deri giysi” (Yaratılış 3:21) verdiğinden bahsetmiştik. Adam öldüğünde, bu giysi Enoh’a, ondan Metuşelah’a geçti. Metuşelah öldükten sonra, Noah bu giysiyi miras olarak aldı ve onu gemide yanına aldı. Ham, kimse bilmeden Ham bu giysiyi çaldı ve ondan ilk doğan oğlu Kuş’a geçti.8

 

Nimrod doğduğunda, Kuş bu giysiyi ona hediye olarak verdi. Nimrod, onu yirmi yıl boyunca giydi ve bu ona büyük cesaret verdi. Sonuç olarak, birçok savaşta zafer kazandı.

 

Bu giysi, en harika şekillerle kaplıydı. Nimrod, tepelere giderken bu giysiyi giyerdi. Bu giyisinin özel güçleri vardı ve hayvanlar onu gördüğünde Nimrod’dan korkardı. İnsanlar bunu görünce, bunun Nimrod’un büyük kuvvetinden kaynaklandığını sanarak, onu kral yaptılar.9

 

Kırk yıl geçti ve Nimrod’un kardeşleri ile Yefet’in oğulları arasında savaş çıktı. Nimrod, Kuş’un 460 adamdan oluşan tüm soyunu topladı ve ayrıca 80 tane de paralı asker kiraladı. Bu 540 savaşçı, Yefet’n tüm soyunu öldürmek için yeterliydi, çünkü Nimrod onlara muazzam saldırganlık öğretmişti.

 

O zamandan sonra, Yefet’in kabileleri Nimrod’un köleleri oldu ve Nimrod tüm uygar dünyaya hükmetti. Emrindeki ikinci kişi Avraam’ın babası Terah, Nimrod ve diğer krallar tarafından çok önemli kabul ediliyordu.

 

NOTLAR:

  1. Yafeh Toar, aynı yerde.
  2. Bereşit Rabba.
  3. Yafeh Toar, sayfa 162. Karşılaştır Yaratılış 8:20 üzerine açıklama.
  4. Pirket Rabbi Eliezer; Sefer HaYashar.
  5. Hupat Eliyahu; Yalkut Reuveni.