Yaratılış 10:6-8

Ham’ın oğulları, Kuş, Mitsrayim, Put ve Kenaan’dır. Kuş’un oğulları, Seva, Havila, Savta, Raama ve Savteha’dır. Raama’nın oğulları Şeva ve Dedan’dır. Kuş, Nimrod’a baba oldu – [Nimrod] yeryüzünde güç sahibi olmaya başladı.

 

Nimrod çok günahkar bir insandı. Tanrı’ya isyan eden çok sayıda taraftarı vardı. 9.Bölüm’de bahsedileceği gibi, Ayrılık Nesli’nde Babil Kulesi’ni inşa etme fikri onundu.4

 

Tora, Nimrod’u Kuş’un oğulları arasında saymak yerine ayrı bir ifade kullanır: “Kuş, Nimrod’a baba oldu.” Bunun nedeninden 18.Bölüm’de bahsedilecektir.

 

NOTLAR:

  1. Raşi.