Yaratılış 10:1-5

YARATILIŞ 10.BÖLÜM

 

BÖLÜM 6

 

Bunlar Noah’ın oğulları Şem, Ham ve Yefet’in soylarıdır. [Tüm] Çocuklar onlara Tufan’dan sonra doğmuştu. Yefet’in oğulları, Gomer, Magog, Maday, Yavan, Tuval, Meşeh ve Tiras’tır. Gomer’in oğulları, Aşkenaz, Rifat ve Togarma’dır. Yavan’ın oğulları, Elişa, Tarşiş, Kitim ve Dodanim’dir. Yalıtılmış halklar, kendi ülkelerine [gittiklerinde, işte] bunlardan ayrılmışlardır. Her biri kendi halkı içinde, ailesine göre kendine has diline sahipti.

 

Yefet’in Soyu

 

 

Noah’ın üç oğlu, Yefet, Ham ve Şem’in ancak Tufan’dan sonra çocukları oldu. [Yefet’in soyunun burada ilk olarak verilmesinin sebebi, Yefet’in ilk doğan olduğu fikrini desteklemektedir.]

 

Yefet’in en küçük oğlu Tiras’tı. Parmağa altın ve gümüş yüzükler takma geleneğini o başlattı.1

 

Rabbi Eliahu Capsali’nin (1480-1556) açıklamış olduğu gibi, Gomer’in oğlu Togarma’dan on ulus doğdu.2

 

Yefet’in oğulları içinde sadece Gomer ve Yavan’ın çocuklarından bahsedilmiş olmasının bir nedeni vardır. Gomer ve Yavan’ın her oğlu ayrı uluslar ve krallıklar kurmuştur. Yefet’in diğer oğullarının her birinden ise sadece tek bir krallık doğmuştur.3

 

NOTLAR:

  1. Şalşelet HaKabbalah.
  2. [Rabbi Eliahu Capsali, İtalya’nın önde gelen rabbilerinden biriydi ve daha sonra Girit adasının rabbisi olarak hizmet etmiştir. Divrey HaYamim, Venedik’in tarihi ve Seder Eliahu Zuta, Türkiye’nin tarihi adlı iki eserin yazarıdır. Bu iki eserin çoğu bölümü basılmamıştır.]
  3. Yafeh Toar, sayfa 226.