Yaratılış 9:8-17

BÖLÜM 4

 

Tanrı, Noah’a ve onunla birlikte oğullarına [şunları] söyledi: “Ben de işte Bizzat sizinle ve sizden sonraki kuşaklarınızla bir antlaşma yapıyorum. [Bu antlaşma aynı zamanda] Sizinle birlikte bulunan ve gemiden tüm çıkanlar – gerek kuş, gerek çiftlik hayvanları, gerekse de yeryüzünün tüm vahşi hayvanları olsun – tüm canlı türleri ve yeryüzünün tüm hayvanları [için de geçerlidir]. Sizinle [şu] antlaşmamı gerçekleştiriyorum: Bir daha asla tufan sularından [dolayı] tüm vücutlar [yaşamdan] koparılmayacak. Yeryüzünü yok edecek bir tufan, bir daha olmayacak”. Tanrı [şöyle] dedi: “Sonsuza kadar her nesil için, Benimle, sizin aranıza ve sizinle birlikte tüm canlı türleri arasına verdiğim işaret şudur: Gökkuşağım’ı bulut içine yerleştirdim ve o, Benimle yeryüzü arasındaki antlaşmanın işareti olacaktır. Yeryüzüne bulutlar getireceğim zaman, gökkuşağı bulutlar arasında görülecek. O zaman sizinle ve her vücuttaki canlı türüyle olan antlaşmamı hatırlayacağım. Ve su bir daha hiçbir zaman tüm vücutları yok etmek için tufana dönüşmeyecek. Gökkuşağı bulutların arasında olacak ve Ben onu görerek, Tanrı ile, yeryüzünde bulunan her vücuttaki tüm canlı türleri arasındaki ebedi antlaşmayı hatırlayacağım”. Tanrı Noah’a “Benimle yeryüzündeki tüm vücutlar arasında yapmış olduğum antlaşmanın işareti budur” dedi.

 

Tanrı’nın bir daha asla Tufan yaratmayacağını Noah’a söz verdiğinden daha önce bahsetmiştik. Şimdi Noah’a “Sana bunu daha önce söz vermiştim. Ama şimdi sana zihninde kolayca kalabilecek bir işaret veriyorum ki kaygılanmayasın. Bu işareti Yargı Niteliği dünyayı suçladığında ve insanların kötü olması nedeniyle dünyanın tekrar yok edilmesi gerektiğini savunduğunda oluşturacağım. Dünya o zaman karanlık bulutlarla kaplanmaya başlayacak ve gökyüzü kararacak. Sonra, aniden gökkuşağı görünecek. Yargı Niteliği o zaman Tanrı’nın bir daha asla küresel bir tufan yaratmayacağına dair yeminini hatırlayacak ve bu Nitelik sessiz kalacaktır.”1

 

Noah, daha önce gökkuşağı görmemiş olduğu için, Tanrı gökyüzünde bir gökkuşağının görünmesini sağlamıştır. Buna işaret ederek Tora, Tanrı’nın şunu söylediğini belirtir, “antlaşmanın işareti budur.” Bu, o zamanda Tanrı’nın Noah’a gerçekten bir gökkuşağı gösterdiğini gösterir.2

 

Bir gökkuşağı göründüğünde bu, insanların kötü olduğunun ve başka bir tufan ile yok edilmeyi hak ettiklerinin işaretidir.

 

Bir kişi bir gökkuşağı gördüğünde aşağıdaki berahayı söylemelidir:3

 

Kutsalsın Sen, Tanrı’mız, Evren’in Kralı, antlaşmayı hatırlayan, antlaşmasına bağlı kalan ve sözünü tutan.

 

Bir kişi gökkuşağına gözünü dikip bakmamalıdır. Berahayı söylerken kısa bir süre bakmalı, ama ona uzun uzun bakmamalıdır.4

 

NOTLAR:

  1. Raşi.
  2. Pirkey Rabbi Eliezer.
  3. Orah Hayim 229; Zohar, Pinhas.
  4. Orah Hayim,aynı yerde; Zohar, Kedoşim, Ş’lah; Tikuney Zohar, sayfa 2; Bereşit Rabba 36.