Yaratılış 9:18-19

BÖLÜM 5

 

Noah’ın, gemiden çıkan oğulları Şem, Ham ve Yefet idi. Ham, Kenaan’ın babasıdır. Bu üçü, Noah’ın oğullarıydı ve tüm dünya onlardan [gelenlerle] tekrar kalabalıklaştı.

 

Tora, bize Tanrı’nın Noah ve oğullarını gemiden sağlam ve sağlıklı çıkartma lütfunu gösterdiği konusunda bilgilendirmektedir. Gemide çektikleri ıstırabı hayal etmek mümkün değildir ama onlar buna dayanmışlardı.1 [Tora daha önce Noah’ın oğullarının ismini vermiş olsa da] “gemiden çıktıklarını” ve isimlerini tekrar etmektedir. Bu, onların gemiden barış içinde çıktıklarını gösterir.2 Yeryüzünü tekrar dolduran kişiler bu üç oğuldu.

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba 36.
  2. Karşılaştır. Zohar