Yaratılış 8:21

Tanrı güzel kokuyu kokladı ve Tanrı Kendi’ne “Toprağı bir daha insanlar yüzünden lanetlemeyeceğim” dedi. “Çünkü insan kalbinin eğilimi, çocukluğundan beri kötüdür. Tüm hayatı bir daha hiçbir zaman, [şimdi] yapmış olduğum gibi vurmayacağım.

 

[Tora, “Tanrı güzel kokuyu kokladı” dediğinde, bunun anlamı] Tanrı’nın Noah’ın korbanını memnuniyetle kabul etmiş olduğudur.

 

Tanrı aynı zamanda, Tanrı’ya inancı nedeniyle öldürülmek amacıyla tümü fırına atılan Avraam’ın, Hananya, Mişael ve Azarya’nın [Noah’ın nesli] değerini de dikkate aldı.13 Bu büyük azizlerin hiçbiri alevler nedeniyle acı çekmedi. Kıyafetlerinin yanması ve kötü koku yayması beklenmesine rağmen, bu azizler güzel kokulu elma şarabı gibi ateşten çıktılar (Bakınız: Daniel 4:27). Bu kişiler ile ilgili olarak Tora şöyle der, “Tanrı güzel kokuyu kokladı.”14

 

Bu azizlerin güzel kokusu Tanrı’nın Noah ve çocuklarına bazı sözler vermesine neden oldu.

 

İlk sözü, Tanrı’nın dünyayı yok etmek için bir daha tufan getirmeyeceğine dair yeminiydi.15

 

[Tora açıkça Tanrı’nın yemin ettiğini söylemese de,] bu Tanrı’nın iki kez “bir daha” (לא אֹסִף) ifadesini iki kez söylemesi ile ima edilmiştir.16 Bir söz iki kez söylenirse, bir yeminin gücüne sahiptir.

 

Örneğin Reuben, Simeon’dan kendisine bir iyilik yapmasını isterse ve Simeon “hayır, hayır” derse, sözü tekrar ederse, bu bir yemin kabul edilir. [Bu yalnızca “hayır, hayır” derken bir yemin ettiğinin farkındaysa geçerlidir.) Eğer Simeon yeminini iptal etmez ve Reuben’in isteğini yerine getirirse, yeminini ihlal etmiş sayılır.

 

Aynı durum, bir kişi bir söz verip, “evet, evet” derse de geçerlidir. Sözü tekrar ederse, bu bir yemin kabul edilir; eğer bunu yerine getirmek istemezse, bir günahkar kabul edilir. Bu durum açıkça “yemin ederim” demese de geçerlidir. Bir söz tekrar edildiği sürece, bu bir yemin kabul edilir; eğer tutulmazsa, yemini eden gökten cezalandırılır.17

 

Bu durum yalnızca, kendisine yapılan bir isteğe “hayır, hayır” veya “evet,evet” diye cevap verilmesi durumunda geçeridir. Ancak, Reuben Simeon’dan bir şey yapmasını isterse ve Simeon “hayır” derse ve Reuben ona tekrar sorar ve Simeon tekrar “hayır” derse, bu bir yemin kabul edilmez.18

 

Tanrı, bir daha tufan getirmeyeceğine yemin etmiş olsa da, yılllık bir hatırlatıcı kalmıştır. Selin gerçekleşmiş olduğu [17 Heşvan’dan 29 Kislev’e kadar] kırk gün boyunca dünya değişir ve selin izleri görünür olurdu. Bu durum Kral Şlemo tarafından İlk Tapınak yapılana dek devam etti.19

 

NOTLAR:

  1. [Avraam ile ilgili olarak, aşağıya bakınız, Bölüm 18. Hananya, Mişael ve Azarya ile ilgili olarak, bakınız Daniel 3:8. Bu anlatımda, Babil isimleri ile çağrılırlar, Şadrak, Meşak ve Abed-Nego, Karşılaştır. Daniel 1:7.]
  2. Bereşit Rabba 34.
  3. Şavuot, Bölüm 8.
  4. Adı geçen eserde; Raşi, Roş, aynı yerde; Zohar, Pinhas.
  5. Tosefot, Adı geçen eserde.
  6. Yoreh Deah 236.
  7. Yalkut Reuveni.