Yaratılış 8:20

Noah, Tanrı’ya bir mizbeah inşa etti. Her temiz çiftlik hayvanından ve her temiz kuştan [bir miktar] aldı ve mizbeahta tamamen-yakılan-korbanlar yaptı.

 

Noah, geminin tahliyesini tamamladıktan sonra, her şeyi uygun biçimde düzenledi ve düşünmeye başladı: “Tanrı niçin benden yedi koşer hayvanı gemiye getirmemi istedi? Amaç sadece dünyayı tekrar doldurmak olsaydı, bir çift yeterli olurdu. Tanrı’nın buyruğu, onlardan bazılarını korban olarak sunmama işaret ediyor.”7

 

Bunu başka bir yolla da öğrendi. Başta, koşer hayvanlar da diğer hayvanlar gibi bir çift olarak geldi. Sonra Tanrı, Noah’a her koşer türden altı çift daha getirmesini istedi. Bunları, bizzat kendi eliyle getirecekti. Noah, Tanrı’nın bunları korban olarak tasarladığı sonucuna vardı. Tanrı bu nedenle onları kendi ellleri ile getirmesini istemişti, böylece bu önemli eylem için hazırlıkta bir payı olacaktı.8

 

Noah, Tanrı’ya bir korban sunmak isteyince Adam’ın bizzat yapmış olduğu mizbeahın bulunduğu Yeruşalayim’e gitti. Noah, bu mizbeah üzerinde her koşer hayvan ve kuş türünden korban sundu.9

 

Burada şu mantıklı soru sorulabilir: Eğer Noah Adam’ın mizbeahını kullandıysa, Tora niçin Noah’ın “Tanrı’ya bir mizbeah inşa ettiğini” söylemektedir? Tufan, Kutsal Topraklar’ı kaplamamış olsa da, sıcaklığı oradaki her kişinin ölmesine neden olmuştu. Adam’ın mizbeahının sağlam kalmış olması mümkün değildi. Bunun yanında, Adam’ın mizbeahı 1657 yaşındaydı. (Bu süre, Adam’ın yaratıldığı günden beri geçen yılların sayısıdır.) Bu nedenle, Noah tümüyle yeni bir mizbeah yapmamış olsa da, onu eski haline getirme işine hakkıyla “inşa etme” adı verilebilir.10

 

[“İnşa etti” olarak tercüme edilen buradaki İbranice VaYiBhen (וַיִבֶן) kelimesi, “inşa etmek” anlamındaki Banah (בנה) kökünden gelir. Bu kelime aynı zamanda, “anlamak” anlamındaki Byn (בין) kökü ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda “anlayış” anlamındaki Binah (בינה) kelimesi ile ilişkili olacaktır. Midraş bunu VaYiBhen kelimesinin anlamı olarak alır: “Noah, mizbeahı anladı.” Bunun anlamı,daha önce belirtilen sebeple Noah’ın korban sunması gerektiğini anlamasıdır.11

 

Bahsedildiği gibi, Noah bir aslanın ısırığı nedeniyle sakatlanmıştı. Bedensel bir kusuru olduğu için korban sunamazdı, (bakınız: Levililer 21:17), bu nedenle korban oğulları tarafından sunuldu.12

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba 34. Karşılaştır. Binah Laltim 2.
  2. Ramban 7:8 üzerine.
  3. Bereşit Rabba; Zohar 1:70; Zohar Hadaş 100; Targum Yonatan.
  4. Yazarın kendi görüşü.
  5. Bereşit Rabba.
  6. VaYikra Rabba, Acharey Moth.