Yaratılış 8:22

“Yeryüzü var oldukça, ekim ve hasat, soğuk ve sıcak, yaz ve kış, gün ve gece [bir daha] işleyişlerini durdurmayacak.”

 

Bu yemin, “yeryüzü var oldukça” geçerli olacaktır. Gök ve yeryüzü var oldukça, bu yemin yürürlüktedir. Ama son günlerde, Tanrı dünyayı tamamen yok edecek ve yenileyecektir; o zamanda bu yemin ile kayıtlı olmayacaktır. Tanrı bu nedenle yeminine bir zaman vermiştir: “Yeryüzü var oldukça.” Bu süre boyunca, genel bir felaket bir daha olmayacaktır.20

 

Tufan öncesi neslin kötülüklerinin bir nedeni, bol boş zamanlarının olması ve bunu bozacak herhangi bir şeyin olmamasıydı. Büyük endişeleri yoktu. Hiçbir çocuk, kendi ebeveyni yaşıyorken ölmüyordu. Yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok çalışmak zorunda değillerdi, çünkü; tek bir mahsül kırk yıl boyunca yiyecek ürün veriyordu. Hasatlarını biçmek için özel çaba sarfetmeleri gerekmiyordu; sadece tarlaların içinden yürüyerek geçerek ihtiyaçları olanı toplayabiliyorlardı. Vahşi hayvanlardan korkmuyorlardı. İklim de çok güzeldi, ne çok sıcak ne çok soğuktu; tüm yıl boyunca bahar oluyordu.

 

Eğer bu insanlar layık olabilselerdi, işler bu biçimde devam edecekti. Ancak, tüm bu faydalar onların doğru yoldan sapmasına neden olduğu için, her türlü illet nedeniyle ıstırap çekmelerine hükmedilmiştir. Yiyecekleri için sıkı çalışmak zorunda kalacaklardır. Çocukları genç yaşta, çoğunlukla trajik biçimde ölecektir. Hava değişecek, iklim eskisi kadar faydalı olmayacaktır. Dünya, artık eski dünya olmayacaktır.

 

Tanrı bu nedenle altı mevsimi söylemiştir: “ekim ve hasat, soğuk ve sıcak, yaz ve kış.”21

 

15 Tişri’den Kislev ayının ortasına dek “ekim” zamanıdır.

 

15 Kislev’den Şevat ayının ortasına dek “kış” zamanıdır. Bu dönem, yılın en soğuk dönemidir.

 

15 Şevat’tan Nisan ayının ortasına dek “soğuk” zamanıdır.

 

15 Nisan’dan Sivan ayının ortasına dek “hasat” zamanıdır. Buğdayın hasat edildiği zaman bu dönemdir.

 

15 Sivan’dan Av ayının ortasına dek “yaz” zamanıdır. Bu dönem, yılın en sıcak dönemidir.

 

15 Av’dan 15 Tişri’ye dek “sıcak” zamanıdır.

 

Bu mevsimler boyunca süren hava değişiklikleri sağlığa çok kötü etki eder.

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba 34.
  2. Bava Metzia 106.