Yaratılış 8:18-19

Noah, yanında oğulları, eşi ve gelinleriyle çıktı. Her vahşi hayvan, her toprak hayvanı ve her kuş – yeryüzü üzerinde hareket eden her şey – aile aile gemiden çıktılar.

 

Tufan’ın gerçekleşmesinin ana nedeni, hem insan hem de hayvan tarafındaki cinsel ahlaksızlıktı. Tora bu nedenle hayvanların bile “aile aile gemiden çıktıklarını” söylemektedir. Açıktır ki, hayvanların insanlar gibi aileleri yoktur. Tora, hayvanların bile bir daha asla başka türden hayvanlar ile ilişkiye girmemeyi üstlendiklerine işaret etmektedir.

 

Tanrı, Noah’a eşi ile tekrar birlikte izni vermiş olsa da, Noah fiziksel dünya hakkında düşünmek bile istememiştir. Tufan felaketini gördüğü için, “Niçin daha fazla çocuğa sahip olayım? Başka bir tufan onları yok etsin diye mi? Niçin boşuna çocuklar yetiştireyim?” demişti.

 

Tora şöyle der, “Noah, yanında oğulları, eşi ve gelinleriyle çıktı.” [Tanrı, gemiyi terk etmeleri için verdiği buyrukta (Yaratılış 8:16) birleştirdiği cinslerin bu ayette yine ayrılmış olduğunu görüyoruz.] Tanrı, birazdan göreceğimiz gibi, tüm dünyaya bir daha tufan getirmeyeceğine söz verene dek, Noah eşi ile tekrar birleşmeyi düşünmek istemedi.